Prawo lokalne

Uchwały podjęte w 2019 roku

Tytuł Odsłony
Uchwała Nr XI/95/2019 Rady Gminy Świlcza z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Świlcza w roku 2018 Odsłon: 275
Uchwała Nr XI/94/2019 Rady Gminy Świlcza z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Świlcza za rok 2018 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Odsłon: 235
Uchwała Nr XI/93/2019 Rady Gminy Świlcza z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2018 samorządowej instytucji kultury pod nazwą "Gminne Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Świlczy z siedzibą w Trzcianie" Odsłon: 246
Uchwała Nr XI/92/2019 Rady Gminy Świlcza z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2018 samorządowej instytucji kultury pod nazwą "Gminna Biblioteka Publiczna w Świlczy z siedzibą w Trzcianie" Odsłon: 229
Uchwała Nr XI/91/2019 Rady Gminy Świlcza z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie wotum zaufania dla Wójta Gminy Świlcza Odsłon: 245
Imienny wykaz głosowań radnych na XI Sesji Rady Gminy Świlcza VIII kadencji w dniu 17 czerwca 2019 r. Odsłon: 266
Uchwała Nr X/90/2019 Rady Gminy Świlcza z dnia 29 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania Odsłon: 342
Uchwała Nr X/89/2019 Rady Gminy Świlcza z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie wyznaczenia dodatkowego przedstawiciela Gminy Świlcza w Zgromadzeniu Związku Gmin „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa” Odsłon: 277
Uchwała Nr X/88/2019 Rady Gminy Świlcza z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 4/2006 w miejscowości Świlcza Odsłon: 311
Uchwała Nr X/87/2019 Rady Gminy Świlcza z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości Odsłon: 314
Uchwała Nr X/86/2019 Rady Gminy Świlcza z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „SUW Bratkowice” w miejscowości Bratkowice Odsłon: 337
Uchwała Nr X/85/2019 Rady Gminy Świlcza z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie zabudowanej nieruchomości gruntowej Odsłon: 314
Uchwała Nr X/84/2019 Rady Gminy Świlcza z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół prowadzonych przez Gminę Świlcza oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze Gminy Świlcza Odsłon: 303
Uchwała Nr X/83/2019 Rady Gminy Świlcza z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świlcza na rok 2019 Odsłon: 270
Uchwała Nr X/82/2019 Rady Gminy Świlcza z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świlcza na rok 2019 Odsłon: 267
Uchwała Nr X/81/2019 Rady Gminy Świlcza z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Rzeszowskiemu Odsłon: 261
Imienny wykaz głosowań radnych na X Sesji Rady Gminy Świlcza VIII kadencji w dniu 29 maja 2019 r. Odsłon: 275
Uchwała Nr IX/80/2019 Rady Gminy Świlcza z dnia 25 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie poboru niektórych podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso Odsłon: 283
Imienny wykaz głosowań radnych na IX Sesji Rady Gminy Świlcza VIII kadencji w dniu 25 kwietnia 2019 r. Odsłon: 288
Uchwała Nr VIII/79/2019 Rady Gminy Świlcza z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie obciążenia komunalnych nieruchomości gruntowych położonych miejscowości Świlcza Odsłon: 304
Uchwała Nr VIII/78/2019 Rady Gminy Świlcza dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości komunalnej położonej w Rudnej Wielkiej i oznaczonej w ewidencji gruntów, jako działka Nr 171, z dotychczasowym dzierżawcą tej nieruchomości Odsłon: 287
Uchwała Nr VIII/77/2019 Rady Gminy Świlcza z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli na terenie Gminy Świlcza Odsłon: 285
Uchwała Nr VIII/76/2019 Rady Gminy Świlcza z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świlcza na lata 2019-2028 Odsłon: 273
Uchwała Nr VIII/75/2019 Rady Gminy Świlcza z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świlcza na rok 2019 Odsłon: 282
Imienny wykaz głosowań radnych na VIII Sesji Rady Gminy Świlcza VIII kadencji w dniu 15 kwietnia 2019 r. Odsłon: 309