Uchwały podjęte w 2020 r.

Tytuł Odsłony
Uchwała Nr XXIV/198/2020 z dnia 18 maja 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świlcza na lata 2020 – 2029 Odsłon: 120
Uchwała Nr XXIV/197/2020 z dnia 18 maja 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świlcza na rok 2020 Odsłon: 124
Uchwała Nr XXIV/196/2020 z dnia 18 maja 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świlcza na rok 2020 Odsłon: 117
Uchwała Nr XXIV/195/2020 z dnia 18 maja 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świlcza na rok 2020 Odsłon: 112
Imienny wykaz głosowań radnych na XXIV Sesji Rady Gminy Świlcza VIII kadencji w dniu 18 maja 2020 r. Odsłon: 131
Uchwała Nr XXIII/194/2020 z dnia 27 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świlcza na rok 2020 Odsłon: 134
Uchwała Nr XXIII/193/2020 z dnia 27 kwietnia 2020 r. w sprawie obciążenia komunalnej nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Bratkowice Odsłon: 132
Uchwała Nr XXIII/192/2020 z dnia 27 kwietnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Statutu Gminy Świlcza Odsłon: 141
Uchwała Nr XXIII/191/2020 z dnia 27 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świlcza na rok 2020 Odsłon: 139
Uchwała Nr XXIII/190/2020 z dnia 27 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świlcza na rok 2020 Odsłon: 128
Uchwała Nr XXIII/189/2020 z dnia 27 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świlcza na lata 2020 – 2029 Odsłon: 121
Imienny wykaz głosowań radnych na XXIII Sesji Rady Gminy Świlcza VIII kadencji w dniu 27 kwietnia 2020 r. Odsłon: 123
Uchwała Nr XXII/188/2020 Rady Gminy Świlcza z dnia 30 marca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż komunalnych nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Świlcza Odsłon: 142
Uchwała Nr XXII/187/2020 Rady Gminy Świlcza z dnia 30 marca 2020 r. w sprawie obciążenia komunalnych nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Świlcza Odsłon: 147
Uchwała Nr XXII/186/2020 Rady Gminy Świlcza z dnia 30 marca 2020 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Świlcza na rok 2020” Odsłon: 140
Uchwała Nr XXII/185/2020 Rady Gminy Świlcza z dnia 30 marca 2020 r. w sprawie obciążenia komunalnej nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Bratkowice Odsłon: 134
Uchwała Nr XXII/184/2020 Rady Gminy Świlcza z dnia 30 marca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż komunalnej nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Rudna Wielka Odsłon: 139
Uchwała Nr XXII/183/2020 Rady Gminy Świlcza z dnia 30 marca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż komunalnych nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Dąbrowa Odsłon: 129
Uchwała Nr XXII/182/2020 Rady Gminy Świlcza z dnia 30 marca 2020 r. w sprawie uchwalenia zmiany Nr 1/2018 – Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Świlcza Odsłon: 164
Uchwała Nr XXII/181/2020 Rady Gminy Świlcza z dnia 30 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 01/2004 we wsi Świlcza Odsłon: 138
Uchwała Nr XXII/180/2020 Rady Gminy Świlcza z dnia 30 marca 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 2/2020 Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Świlcza Odsłon: 125
Uchwała Nr XXII/179/2020 Rady Gminy Świlcza z dnia 30 marca 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 9/2006 w miejscowości Bratkowice Odsłon: 118
Uchwała Nr XXII/178/2020 Rady Gminy Świlcza z dnia 30 marca 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 1/2020 Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Świlcza Odsłon: 111
Uchwała Nr XXII/177/2020 Rady Gminy Świlcza z dnia 30 marca 2020 r. w sprawie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 2/2018 w Miejscowości Trzciana Odsłon: 117
Uchwała Nr XXII/176/2020 Rady Gminy Świlcza z dnia 30 marca 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Szpital Kliniczny” w miejscowościach Rudna Wielka i Mrowla Odsłon: 136