Prawo lokalne

Uchwały podjęte w 2020 roku

Tytuł Odsłony
Uchwała Nr XXII/175/2020 Rady Gminy Świlcza z dnia 30 marca 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „SAG i Szpital Kliniczny” w miejscowości Świlcza i Rudna Wielka Odsłon: 206
Uchwała Nr XXII/174/2020 Rady Gminy Świlcza z dnia 30 marca 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego w miejscowości Rudna Wielka „przy Cmentarzu” Odsłon: 195
Uchwała Nr XXII/173/2020 Rady Gminy Świlcza z dnia 30 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 4/2006 w miejscowości Świlcza Odsłon: 165
Uchwała Nr XXII/172/2020 Rady Gminy Świlcza z dnia 30 marca 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świlcza na lata 2020 – 2029 Odsłon: 165
Uchwała Nr XXII/171/2020 Rady Gminy Świlcza z dnia 30 marca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świlcza na rok 2020 Odsłon: 169
Imienny wykaz głosowań radnych na XXII Sesji Rady Gminy Świlcza VIII kadencji w dniu 30 marca 2020 r. Odsłon: 191
Uchwała Nr XXI/170/2020 Rady Gminy Świlcza z dnia 10 lutego 2020 zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania Odsłon: 436
Uchwały Nr XXI/169/2020 Rady Gminy Świlcza z dnia 10 lutego 2020 w sprawie przystąpienia do realizacji Programu pn.: „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2019-2020 realizowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego Odsłon: 213
Uchwała Nr XXI/168/2020 Rady Gminy Świlcza z dnia 10 lutego 2020 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świlcza na lata 2020-2029 Odsłon: 227
Uchwała Nr XXI/167/2020 Rady Gminy Świlcza z dnia 10 lutego 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świlcza na rok 2020 Odsłon: 254
Imienny wykaz głosowań radnych na XXI Sesji Rady Gminy Świlcza VIII kadencji w dniu 10 lutego 2020 r. Odsłon: 218
Uchwała Nr XX/166/2020 Rady Gminy Świlcza z dnia 27 stycznia 2020 r. w sprawie rozpatrzenia petycji wniesionej przez Renatę S. w przedmiocie poparcia jej petycji skierowanej do Konferencji Episkopatu Polski, o dokonanie pełnej intronizacji Jezusa Chrystusa na Króla Polski Odsłon: 272
Uchwały Nr XX/165/2020 Rady Gminy Świlcza z dnia 27 stycznia 2020 r. w sprawie rozpatrzenia petycji wniesionej w interesie publicznym przez Renatę S. w przedmiocie ustanowienia nieodpłatnych miejsc do parkowania pojazdów przez kościołami i cmentarzami Odsłon: 268
Uchwała Nr XX/164/2020 Rady Gminy Świlcza z dnia 27 stycznia 2020 r. sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świlcza na rok 2020 Odsłon: 247
Uchwała Nr XX/163/2020 Rady Gminy Świlcza z dnia 27 stycznia 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Rzeszowskiemu Odsłon: 242
Imienny wykaz głosowań radnych na XX Sesji Rady Gminy Świlcza VIII kadencji w dniu 27 stycznia 2020 r. Odsłon: 240