Prawo lokalne

Uchwały podjęte w 2020 roku

Tytuł Odsłony
Uchwała Nr XXX/242/2020 Rady Gminy Świlcza z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie Programu współpracy Gminy Świlcza z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021 Odsłon: 134
Uchwała Nr XXX/241/2020 Rady Gminy Świlcza z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości Odsłon: 149
Uchwała Nr XXX/240/2020 Rady Gminy Świlcza z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Świlcza Odsłon: 123
Uchwała Nr XXX/239/2020 Rady Gminy Świlcza z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świlcza na rok 2020 Odsłon: 100
Uchwała Nr XXX/238/2020 Rady Gminy Świlcza z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świlcza na rok 2020 Odsłon: 88
Uchwała Nr XXX/237/2020 Rady Gminy Świlcza z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Krasne Odsłon: 94
Imienny wykaz głosowań radnych na XXX Sesji Rady Gminy Świlcza VIII kadencji w dniu 27 listopada 2020 r. Odsłon: 99
Uchwała Nr XXIX/236/2020 Rady Gminy Świlcza z dnia 12 października 2020 w sprawie rozpatrzenia petycji mieszkańców Świlcza/Kamyszyn Odsłon: 174
Uchwała Nr XXIX/235/2020 Rady Gminy Świlcza z dnia 12 października 2020 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Aneksu do Porozumienia Międzygminnego powierzającego Gminie Miasto Rzeszów przez Gminę Świlcza zadania z zakresu pomocy społecznej Odsłon: 149
Uchwała Nr XXIX/234/2020 Rady Gminy Świlcza z dnia 12 października 2020 w sprawie obciążenia komunalnej nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Woliczka Odsłon: 119
Uchwała Nr XXIX/233/2020 Rady Gminy Świlcza z dnia 12 października 2020 w sprawie przyjęcia „Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Świlcza na lata 2020-025" oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład tego zasobu” (2) Odsłon: 169
Uchwała Nr XXIX/232/2020 Rady Gminy Świlcza z dnia 12 października 2020 w sprawie Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Świlcza na lata 2021 – 2023 Odsłon: 135
Uchwała Nr XXIX/231/2020 Rady Gminy Świlcza z dnia 12 października 2020 w sprawie zmiany WPF Gminy Świlcza na lata 2020-2029 Odsłon: 114
Uchwała Nr XXIX/230/2020 Rady Gminy Świlcza z dnia 12 października 2020 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świlcza na rok 2020 Odsłon: 111
Uchwała Nr XXIX/229/2020 Rady Gminy Świlcza z dnia 12 października 2020 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świlcza na rok 2020 Odsłon: 138
Uchwała Nr XXIX/228/2020 Rady Gminy Świlcza z dnia 12 października 2020 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świlcza na rok 2020 Odsłon: 112
Imienny wykaz głosowań radnych na XXIX Sesji Rady Gminy Świlcza VIII kadencji w dniu 12 października 2020 r. Odsłon: 111
Uchwała Nr XXVIII/227/2020 Rady Gminy Świlcza z dnia 7 września 2020 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Świlcza w roku szkolnym 2020/2021 Odsłon: 132
Uchwała Nr XXVIII/226/2020 Rady Gminy Świlcza z dnia 7 września 2020 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXVII/223/2020 z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Świlcza w roku szkolnym 2020/2021 Odsłon: 121
Uchwała Nr XXVIII/225/2020 Rady Gminy Świlcza z dnia 7 września 2020 r. zmieniająca uchwalę w sprawie wyboru metody ustalenia opiaty zagospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek tej opłaty Odsłon: 192
Imienny wykaz głosowań radnych na XXVIII Sesji Rady Gminy Świlcza VIII kadencji w dniu 7 września 2020 r. Odsłon: 175
Uchwała Nr XXVII/224/2020 Rady Gminy Świlcza z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 1/2017 w miejscowości Świlcza Odsłon: 198
Uchwała Nr XXVII/223/2020 Rady Gminy Świlcza z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Świlcza w roku szkolnym 2020/2021 Odsłon: 141
Imienny wykaz głosowań radnych na XXVII Sesji Rady Gminy Świlcza VIII kadencji w dniu 31 sierpnia 2020 r. Odsłon: 176
Uchwała Nr XXVI/222/2020 Rady Gminy Świlcza z dnia 4 sierpnia 2020 r. w sprawie uzupełnienia składu Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia i Polityki Społecznej Odsłon: 130