Prawo lokalne

Uchwały podjęte w 2020 roku

Tytuł Odsłony
Uchwała Nr XXIV/198/2020 z dnia 18 maja 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świlcza na lata 2020 – 2029 Odsłon: 155
Uchwała Nr XXIV/197/2020 z dnia 18 maja 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świlcza na rok 2020 Odsłon: 165
Uchwała Nr XXIV/196/2020 z dnia 18 maja 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świlcza na rok 2020 Odsłon: 154
Uchwała Nr XXIV/195/2020 z dnia 18 maja 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świlcza na rok 2020 Odsłon: 161
Imienny wykaz głosowań radnych na XXIV Sesji Rady Gminy Świlcza VIII kadencji w dniu 18 maja 2020 r. Odsłon: 172
Uchwała Nr XXIII/194/2020 z dnia 27 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świlcza na rok 2020 Odsłon: 172
Uchwała Nr XXIII/193/2020 z dnia 27 kwietnia 2020 r. w sprawie obciążenia komunalnej nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Bratkowice Odsłon: 164
Uchwała Nr XXIII/192/2020 z dnia 27 kwietnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Statutu Gminy Świlcza Odsłon: 186
Uchwała Nr XXIII/191/2020 z dnia 27 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świlcza na rok 2020 Odsłon: 178
Uchwała Nr XXIII/190/2020 z dnia 27 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świlcza na rok 2020 Odsłon: 164
Uchwała Nr XXIII/189/2020 z dnia 27 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świlcza na lata 2020 – 2029 Odsłon: 168
Imienny wykaz głosowań radnych na XXIII Sesji Rady Gminy Świlcza VIII kadencji w dniu 27 kwietnia 2020 r. Odsłon: 165
Uchwała Nr XXII/188/2020 Rady Gminy Świlcza z dnia 30 marca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż komunalnych nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Świlcza Odsłon: 189
Uchwała Nr XXII/187/2020 Rady Gminy Świlcza z dnia 30 marca 2020 r. w sprawie obciążenia komunalnych nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Świlcza Odsłon: 186
Uchwała Nr XXII/186/2020 Rady Gminy Świlcza z dnia 30 marca 2020 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Świlcza na rok 2020” Odsłon: 181
Uchwała Nr XXII/185/2020 Rady Gminy Świlcza z dnia 30 marca 2020 r. w sprawie obciążenia komunalnej nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Bratkowice Odsłon: 175
Uchwała Nr XXII/184/2020 Rady Gminy Świlcza z dnia 30 marca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż komunalnej nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Rudna Wielka Odsłon: 179
Uchwała Nr XXII/183/2020 Rady Gminy Świlcza z dnia 30 marca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż komunalnych nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Dąbrowa Odsłon: 167
Uchwała Nr XXII/182/2020 Rady Gminy Świlcza z dnia 30 marca 2020 r. w sprawie uchwalenia zmiany Nr 1/2018 – Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Świlcza Odsłon: 214
Uchwała Nr XXII/181/2020 Rady Gminy Świlcza z dnia 30 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 01/2004 we wsi Świlcza Odsłon: 174
Uchwała Nr XXII/180/2020 Rady Gminy Świlcza z dnia 30 marca 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 2/2020 Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Świlcza Odsłon: 165
Uchwała Nr XXII/179/2020 Rady Gminy Świlcza z dnia 30 marca 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 9/2006 w miejscowości Bratkowice Odsłon: 155
Uchwała Nr XXII/178/2020 Rady Gminy Świlcza z dnia 30 marca 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 1/2020 Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Świlcza Odsłon: 154
Uchwała Nr XXII/177/2020 Rady Gminy Świlcza z dnia 30 marca 2020 r. w sprawie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 2/2018 w Miejscowości Trzciana Odsłon: 155
Uchwała Nr XXII/176/2020 Rady Gminy Świlcza z dnia 30 marca 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Szpital Kliniczny” w miejscowościach Rudna Wielka i Mrowla Odsłon: 193