Prawo lokalne

Uchwały podjęte w 2020 roku

Tytuł Odsłony
Uchwała Nr XXXII/265/2020 Rady Gminy Świlcza z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świlcza na rok 2020 Odsłon: 132
Uchwała Nr XXXII/264/2020 Rady Gminy Świlcza z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem 2020 r. Odsłon: 88
Uchwała Nr XXXII/263/2020 Rady Gminy Świlcza z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości komunalnej Odsłon: 90
Uchwała Nr XXXII/262/2020 Rady Gminy Świlcza z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świlczy Odsłon: 86
Uchwała Nr XXXII/261/2020 Rady Gminy Świlcza z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2021 Odsłon: 107
Uchwała Nr XXXII/260/2020 Rady Gminy Świlcza z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świlcza na rok 2020 Odsłon: 75
Uchwała Nr XXXII/259/2020 Rady Gminy Świlcza z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świlcza na rok 2020 Odsłon: 66
Uchwała Nr XXXII/258/2020 Rady Gminy Świlcza z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świlcza na rok 2020 Odsłon: 79
Uchwała Nr XXXII/257/2020 Rady Gminy Świlcza z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie Wieloletniej prognozy finansowej Gminy Świlcza na lata 2021-2029 Odsłon: 89
Uchwała Budżetowa Gminy Świlcza na rok 2021 Nr XXXII/256/2020 Rady Gminy Świlcza z dnia 28 grudnia 2020 r. Odsłon: 128
Imienny wykaz głosowań radnych na XXXII Sesji Rady Gminy Świlcza VIII kadencji w dniu 28 grudnia 2020 r. Odsłon: 98
Uchwała Nr XXXI/255/2020 Rady Gminy Świlcza z dnia 7 grudnia 2020 r. w sprawie obciążenia komunalnej nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Woliczka Odsłon: 146
Uchwała Nr XXXI/254/2020 Rady Gminy Świlcza z dnia 7 grudnia 2020 r. w sprawie utworzenia Żłobka Gminnego w Mrowli Odsłon: 101
Uchwała Nr XXXI/253/2020 Rady Gminy Świlcza z dnia 7 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świlcza na rok 2020 Odsłon: 110
Uchwała Nr XXXI/252/2020 Rady Gminy Świlcza z dnia 7 grudnia 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek tej opłaty Odsłon: 188
Uchwała Nr XXXI/251/2020 Rady Gminy Świlcza z dnia 7 grudnia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi Odsłon: 131
Uchwała Nr XXXI/250/2020 Rady Gminy Świlcza z dnia 7 grudnia 2020 r. zmieniająca Regulamin Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Gminy Świlcza Odsłon: 142
Imienny wykaz głosowań radnych na XXXI Sesji Rady Gminy Świlcza VIII kadencji w dniu 7 grudnia 2020 r. Odsłon: 98
Uchwała Nr XXX/249/2020 Rady Gminy Świlcza z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świlcza na rok 2020 Odsłon: 99
Uchwała Nr XXX/248/2020 Rady Gminy Świlcza z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie niezabudowanej nieruchomości gruntowej Odsłon: 99
Uchwała Nr XXX/247/2020 Rady Gminy Świlcza z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie zmiany Nr 1/2019 Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Świlcza Odsłon: 155
Uchwała Nr XXX/246/2020 Rady Gminy Świlcza z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Świlcza Odsłon: 127
Uchwała Nr XXX/245/2020 Rady Gminy Świlcza z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie zadania z zakresu publicznego transportu zbiorowego i zawarcie porozumienia Odsłon: 120
Uchwała Nr XXX/244/2020 Rady Gminy z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie zadania z zakresu publicznego transportu zbiorowego i zawarcie porozumienia Odsłon: 103
Uchwała Nr XXX/243/2020 Rady Gminy Świlcza z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie zawarcia porozumienia z Gminą Miasto Rzeszów w przedmiocie powierzenia jej realizacji zadania publicznego polegającego na świadczeniu usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi zamieszkałych na terenie Gminy Świlcza, przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Rzeszowie Odsłon: 147