Prawo lokalne

Uchwały podjęte w 2021 roku

Tytuł Odsłony
Uchwała Nr XXXVI/301/2021 Rady Gminy Świlcza z dnia 26 kwietnia 2021 r. w sprawie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 1/2018 w miejscowości Trzciana Odsłon: 12
Uchwała Nr XXXVI/300/2021 Rady Gminy Świlcza z dnia 26 kwietnia 2021 r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 1 im. Marii Konopnickiej w Mrowli poprzez ustanowienie dodatkowej siedziby Odsłon: 11
Uchwała Nr XXXVI/299/2021 Rady Gminy Świlcza z dnia 26 kwietnia 2021 r. w sprawie rozpatrzenia petycji Odsłon: 9
Uchwała Nr XXXVI/298/2021 Rady Gminy Świlcza z dnia 26 kwietnia 2021 r. w sprawie rozpatrzenia petycji o opinię dotyczącą przeprowadzenia referendum ludowego Odsłon: 12
Uchwała Nr XXXVI/297/2021 Rady Gminy Świlcza z dnia 26 kwietnia 2021 r. w sprawie zawieszenia działalności Młodzieżowej Rady Gminy Świlcza Odsłon: 12
Uchwała Nr XXXVI/296/2021 Rady Gminy Świlcza z dnia 26 kwietnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż komunalnych nieruchomości gruntowych położonych na terenie Gminy Świlcza Odsłon: 12
Uchwała Nr XXXVI/295/2021 Rady Gminy Świlcza z dnia 26 kwietnia 2021 r. sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości Odsłon: 12
Uchwała Nr XXXVI/294/2021 Rady Gminy Świlcza z dnia 26 kwietnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli na terenie Gminy Świlcza Odsłon: 8
Uchwała Nr XXXVI/293/2021 Rady Gminy Świlcza z dnia 26 kwietnia 2021 r. w sprawie przyjęcia „Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Świlcza” Odsłon: 7
Uchwała Nr XXXVI/292/2021 Rady Gminy Świlcza z dnia 26 kwietnia 2021 r. w sprawie przystąpienia do Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021 – 2025 i wytypowania sołectwa Świlcza do uczestnictwa w Podkarpackim Programie Odnowy Wsi na lata 2021 – 2025 Odsłon: 7
Uchwała Nr XXXV/291/2021 Rady Gminy Świlcza z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie rozpatrzenia petycji Odsłon: 35
Uchwała Nr XXXV/290/2021 Rady Gminy Świlcza z dnia 29 marca 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia gminnej jednostki budżetowej – Centrum Usług Wspólnych Gminy Świlcza Odsłon: 27
Uchwała Nr XXXV/289/2021 Rady Gminy Świlcza z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świlcza na rok 2021 Odsłon: 27
Uchwała Nr XXXV/288/2021 Rady Gminy Świlcza z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Świlcza na rok 2021 Odsłon: 21
Uchwała Nr XXXV/287/2021 Rady Gminy Świlcza z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie niezabudowanej nieruchomości gruntowej Odsłon: 27
Uchwała Nr XXXV/286/2021 Rady Gminy Świlcza z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie niezabudowanej nieruchomości gruntowej Odsłon: 22
Uchwała Nr XXXV/285/2021 Rady Gminy Świlcza z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie niezabudowanej nieruchomości gruntowej Odsłon: 25
Imienny wykaz głosowań radnych na XXXV Sesji Rady Gminy Świlcza VIII kadencji w dniu 29 marca 2021 r. Odsłon: 19
Uchwała Nr XXXIV/284/2021 Rady Gminy Świlcza z dnia 24 lutego 2021 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świlczy Odsłon: 72
Uchwała Nr XXXIV/283/2021 Rady Gminy Świlcza z dnia 24 lutego 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na rzecz PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie Odsłon: 61
Uchwała Nr XXXIV/282/2021 Rady Gminy Świlcza z dnia 24 lutego 2021 r. w sprawie rozpatrzenia petycji Odsłon: 58
Uchwała Nr XXXIV/281/2021 Rady Gminy Świlcza z dnia 24 lutego 2021 r. w sprawie pozostawienia petycji bez rozpatrzenia Odsłon: 52
Uchwała Nr XXXIV/280/2021 Rady Gminy Świlcza z dnia 24 lutego 2021 r. zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia Żłobka Gminnego w Trzcianie Odsłon: 86
Uchwała Nr XXXIV/279/2021 Rady Gminy Świlcza z dnia 24 lutego 2021 r. zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia Żłobka Gminnego w Bratkowicach Odsłon: 36
Uchwała Nr XXXIV/278/2021 Rady Gminy Świlcza z dnia 24 lutego 2021 r. w sprawie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego w miejscowości Rudna Wielka „Przy zbiorniku” Odsłon: 69