Prawo lokalne

Uchwały podjęte w 2021 roku

Tytuł Odsłony
Uchwała Nr XLIV/374/2021 Rady Gminy Świlcza z dnia 29 grudnia 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w żłobku utworzonym przez Gminę Świlcza oraz warunków częściowego i całkowitego zwolnienia od ponoszenia tej opłaty Odsłon: 169
Uchwała Nr XLIV/373/2021 Rady Gminy Świlcza z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem 2021 r. Odsłon: 82
Uchwała Nr XLIV/372/2021 Rady Gminy Świlcza z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2022 Odsłon: 87
Uchwała Nr XLIV/371/2021 Rady Gminy Świlcza z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości komunalnej stanowiącej własność Gminy Świlcza w drodze przetargu Odsłon: 84
Uchwała nr XLIV/370/2021 Rady Gminy Świlcza z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świlcza na lata 2022-2029 Odsłon: 87
Uchwała Budżetowa Gminy Świlcza na rok 2022 Nr XLIV/369/2021 Odsłon: 110
Uchwała Nr XLIV/368/2021 Rady Gminy Świlcza z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świlcza na rok 2021 Odsłon: 137
Imienny wykaz głosowań radnych na XLIV Sesji Rady Gminy Świlcza VIII kadencji w dniu 29 grudnia 2021 r. Odsłon: 65
Uchwała Nr XLIII/367/2021 z dnia 6 grudnia 2021 w sprawie ustalenia wynagrodzenia miesięcznego Wójta Gminy Świlcza Odsłon: 161
Uchwała Nr XLIII/366/2021 z dnia 6 grudnia 2021 uchylająca uchwałę w sprawie ustalenia wynagrodzenia miesięcznego Wójta Gminy Świlcza Odsłon: 109
Uchwała Nr XLIII/365/2021 z dnia 6 grudnia 2021 w sprawie uchylenia uchwały uchylającej uchwałę w sprawie ustalenia wynagrodzenia miesięcznego Wójta Gminy Świlcza Odsłon: 102
Imienny wykaz głosowań radnych na XLIII Sesji Rady Gminy Świlcza VIII kadencji w dniu 6 grudnia 2021 r. Odsłon: 108
Uchwała Nr XLII/364/2021 Rady Gminy Świlcza z dnia 29 listopada 2021 r. w sprawie zasad przyznawania radnym i sołtysom diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowej Odsłon: 129
Uchwała Nr XLII/363/2021 Rady Gminy Świlcza z dnia 29 listopada 2021r. uchylająca uchwałę w sprawie ustalenia wynagrodzenia miesięcznego Wójta Gminy Świlcza Odsłon: 111
Uchwała Nr XLII/362/2021 Rady Gminy Świlcza z dnia 29 listopada 2021 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia miesięcznego Wójta Gminy Świlcza Odsłon: 106
Uchwała Nr XLII/361/2021 Rady Gminy Świlcza z dnia 29 listopada 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania Odsłon: 90
Uchwała Nr XLII/360/2021 Rady Gminy Świlcza z dnia 29 listopada 2021r. w sprawie wskazania miejsca lokalizacji nowego przystanku komunikacyjnego przy drodze powiatowej nr 1388 R relacji Trzciana – Nosówka – Zwięczyca Odsłon: 93
Uchwała Nr XLII/359/2021 Rady Gminy Świlcza z dnia 29 listopada 2021 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia Strategii Rozwoju Gminy Świlcza na lata 2022 – 2030 oaz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym konsultacji Odsłon: 145
Uchwała Nr XLII/358/2021 Rady Gminy Świlcza z dnia 29 listopada 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości Odsłon: 92
Uchwała Nr XLII/357/2021 Rady Gminy Świlcza z dnia 29 listopada 2021r. w sprawie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „SAG i Szpital Kliniczny” w miejscowości Świlcza i Rudna Wielka Odsłon: 115
Uchwała Nr XLII/356/2021 Rady Gminy Świlcza z dnia 29 listopada 2021r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych Odsłon: 100
Uchwała Nr XLII/355/2021 Rady Gminy Świlcza z dnia 29 listopada 2021 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości Odsłon: 134
Uchwała Nr XLII/354/2021 Rady Gminy Świlcza z dnia 29 listopada 2021r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Świlcza Odsłon: 109
Uchwała Nr XLII/353/2021 Rady Gminy Świlcza z dnia 29 listopada 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świlcza na lata 2021 – 2029 Odsłon: 84
Uchwała Nr XLII/352/2021 Rady Gminy Świlcza z dnia 29listopada 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świlcza na rok 2021 Odsłon: 97