Prawo lokalne

Uchwały podjęte w 2021 roku

Tytuł Odsłony
Uchwała Nr XL/342/2021 Rady Gminy Świlcza z dnia 27 września 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości Odsłon: 24
Uchwała Nr XL/341/2021 Rady Gminy Świlcza z dnia 27 września 2021 r. w sprawie w sprawie uchwalenia zmiany Nr 1/2020 Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Świlcza Odsłon: 23
Uchwała Nr XL/340/2021 Rady Gminy Świlcza z dnia 27 września 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Mrowla Piaski III” w miejscowości Mrowla Odsłon: 17
Uchwała Nr XL/339/2021 Rady Gminy Świlcza z dnia 27 września 2021 r. w sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świlczy Odsłon: 18
Uchwała Nr XL/338/2021 Rady Gminy Świlcza z dnia 27 września 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Świlcza na lata 2021 – 2029 Odsłon: 15
Uchwała Nr XL/337/2021 Rady Gminy Świlcza z dnia 27 września 2021 r. w sprawie wskazania miejsca lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych przy drodze powiatowej nr 1333 R relacji Czarna Sędziszowska – Bratkowice – Miłocin Odsłon: 17
Uchwała Nr XL/336/2021 Rady Gminy Świlcza z dnia 27 września 2021 r. w sprawie przystąpienia do opracowania „Strategii ZIT Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego do roku 2030” Odsłon: 15
Uchwała Nr XL/335/2021 Rady Gminy Świlcza z dnia 27 września 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świlcza a rok 2021 Odsłon: 15
Uchwała Nr XL/334/2021 Rady Gminy Świlcza z dnia 27 września 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świlcza na rok 2021 Odsłon: 17
Uchwała Nr XL/333/2021 Rady Gminy Świlcza z dnia 27 września 2021 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej Odsłon: 17
Uchwała Nr XL/332/2021 Rady Gminy Świlcza z dnia 27 września 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świlcza na rok 2021 Odsłon: 16
Uchwała Nr XL/331/2021 Rady Gminy Świlcza z dnia 27 września 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świlcza na rok 2021 Odsłon: 11
Imienny wykaz głosowań radnych na XL Sesji Rady Gminy Świlcza VIII kadencji w dniu 27 września 2021 r. Odsłon: 17
Uchwała Nr XXXIX/330/2021 Rady Gminy Świlcza z dnia 16 sierpnia 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świlcza na lata 2021 – 2029 Odsłon: 29
Uchwała Nr XXXIX/329/2021 Rady Gminy Świlcza z dnia 16 sierpnia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świlcza na rok 2021 Odsłon: 37
Uchwała Nr XXXIX/328/2021 Rady Gminy Świlcza z dnia 16 sierpnia 2021 r. w sprawie pozostawienia bez rozpoznania anonimowej skargi na Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świlczy Odsłon: 41
Uchwała Nr XXXIX/327/2021 Rady Gminy Świlcza z dnia 16 sierpnia 2021 r. w sprawie wydzierżawienia części nieruchomości z jednoczesnym odstąpieniem od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy Odsłon: 34
Uchwała Nr XXXIX/326/2021 Rady Gminy Świlcza z dnia 16 sierpnia 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Świlcza Odsłon: 42
Uchwała Nr XXXIX/325/2021 Rady Gminy Świlcza z dnia 16 sierpnia 2021 r. w sprawie pozbawienia drogi nr 137806R kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie jej części z użytkowania jako drogi publicznej Odsłon: 39
Uchwała Nr XXXIX/324/2021 Rady Gminy Świlcza z dnia 16 sierpnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na darowiznę Uniwersytetowi Rzeszowskiemu nieruchomości stanowiących własność Gminy Świlcza Odsłon: 28
Uchwała Nr XXXIX/323/2021 Rady Gminy Świlcza z dnia 16 sierpnia 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pn.: „Gminny Klub Seniora w Trzcianie” nr RPPK.08.08.00-IP.01-18-054/20 RPO WP na lata 2014 – 2020, Działanie nr 8.8, Numer wniosku: RPPK.08.08.00-18-0001/20 Odsłon: 29
Uchwała Nr XXXIX/322/2021 Rady Gminy Świlcza z dnia 16 sierpnia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świlcza na rok 2021 Odsłon: 32
Imienny wykaz głosowań radnych na XXXIX Sesji Rady Gminy Świlcza VIII kadencji w dniu 16 sierpnia 2021 r. Odsłon: 29
Uchwała Nr XXXVIII/321/2021 Rady Gminy Świlcza z dnia 28 czerwca 2021 r. uchylająca uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół w Świlczy w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. św. Jana Kantego w Świlczy Odsłon: 39
Uchwała Nr XXXVIII/320/2021 Rady Gminy Świlcza z dnia 28 czerwca 2021 r. uchylająca uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół w Bratkowicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 1 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Bratkowicach Odsłon: 43