Prawo lokalne

Uchwały podjęte w 2021 roku

Tytuł Odsłony
Uchwała Nr XXXVII/311/2021 Rady Gminy Świlcza z dnia 31 maja 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świlcza na rok 2021 Odsłon: 31
Uchwała Nr XXXVII/310/2021 Rady Gminy Świlcza z dnia 31 maja 2021 r. uchylająca uchwałę w sprawie zawieszenia działalności Młodzieżowej Rady Gminy Świlcza Odsłon: 22
Uchwała Nr XXXVII/309/2021 Rady Gminy Świlcza z dnia 31 maja 2021 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/261/2020 Rady Gminy Świlcza z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2021 Odsłon: 21
Uchwała Nr XXXVII/308/2021 Rady Gminy Świlcza z dnia 31 maja 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół w Świlczy w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. św. Jana Kantego w Świlczy Odsłon: 21
Uchwała Nr XXXVII/307/2021 Rady Gminy Świlcza z dnia 31 maja 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół w Bratkowicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 1 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Bratkowicach Odsłon: 22
Uchwała Nr XXXVII/306/2021 Rady Gminy Świlcza z dnia 31 maja 2021 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół prowadzonych przez Gminę Świlcza oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze Gminy Świlcza Odsłon: 17
Uchwała Nr XXXVII/305/2021 Rady Gminy Świlcza z dnia 31 maja 2021 r. w sprawie planu sieci, prowadzonych przez Gminę Świlcza publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych Odsłon: 24
Uchwała Nr XXXVII/304/2021 Rady Gminy Świlcza z dnia 31 maja 2021 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości komunalnych z jednoczesnym odstąpieniem od obowiązku przetargowego trybu zawarcia związanej z tym umowy Odsłon: 24
Uchwała Nr XXXVII/303/2021 Rady Gminy Świlcza z dnia 31 maja 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świlcza na lata 2021–2029 Odsłon: 23
Uchwała Nr XXXVII/302/2021 Rady Gminy Świlcza z dnia 31 maja 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świlcza na rok 2021 Odsłon: 23
Imienny wykaz głosowań radnych na XXXVII Sesji Rady Gminy Świlcza VIII kadencji w dniu 31 maja 2021 r. Odsłon: 20
Imienny wykaz głosowań radnych na XXXVI Sesji Rady Gminy Świlcza VIII kadencji w dniu 26 kwietnia 2021 r. Odsłon: 19
Uchwała Nr XXXVI/301/2021 Rady Gminy Świlcza z dnia 26 kwietnia 2021 r. w sprawie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 1/2018 w miejscowości Trzciana Odsłon: 55
Uchwała Nr XXXVI/300/2021 Rady Gminy Świlcza z dnia 26 kwietnia 2021 r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 1 im. Marii Konopnickiej w Mrowli poprzez ustanowienie dodatkowej siedziby Odsłon: 40
Uchwała Nr XXXVI/299/2021 Rady Gminy Świlcza z dnia 26 kwietnia 2021 r. w sprawie rozpatrzenia petycji Odsłon: 45
Uchwała Nr XXXVI/298/2021 Rady Gminy Świlcza z dnia 26 kwietnia 2021 r. w sprawie rozpatrzenia petycji o opinię dotyczącą przeprowadzenia referendum ludowego Odsłon: 59
Uchwała Nr XXXVI/297/2021 Rady Gminy Świlcza z dnia 26 kwietnia 2021 r. w sprawie zawieszenia działalności Młodzieżowej Rady Gminy Świlcza Odsłon: 42
Uchwała Nr XXXVI/296/2021 Rady Gminy Świlcza z dnia 26 kwietnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż komunalnych nieruchomości gruntowych położonych na terenie Gminy Świlcza Odsłon: 42
Uchwała Nr XXXVI/295/2021 Rady Gminy Świlcza z dnia 26 kwietnia 2021 r. sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości Odsłon: 45
Uchwała Nr XXXVI/294/2021 Rady Gminy Świlcza z dnia 26 kwietnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli na terenie Gminy Świlcza Odsłon: 36
Uchwała Nr XXXVI/293/2021 Rady Gminy Świlcza z dnia 26 kwietnia 2021 r. w sprawie przyjęcia „Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Świlcza” Odsłon: 67
Uchwała Nr XXXVI/292/2021 Rady Gminy Świlcza z dnia 26 kwietnia 2021 r. w sprawie przystąpienia do Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021 – 2025 i wytypowania sołectwa Świlcza do uczestnictwa w Podkarpackim Programie Odnowy Wsi na lata 2021 – 2025 Odsłon: 61
Uchwała Nr XXXV/291/2021 Rady Gminy Świlcza z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie rozpatrzenia petycji Odsłon: 62
Uchwała Nr XXXV/290/2021 Rady Gminy Świlcza z dnia 29 marca 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia gminnej jednostki budżetowej – Centrum Usług Wspólnych Gminy Świlcza Odsłon: 52
Uchwała Nr XXXV/289/2021 Rady Gminy Świlcza z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świlcza na rok 2021 Odsłon: 51