Prawo lokalne

Uchwały podjęte w 2021 roku

Tytuł Odsłony
Uchwała Nr XXXV/291/2021 Rady Gminy Świlcza z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie rozpatrzenia petycji Odsłon: 20
Uchwała Nr XXXV/290/2021 Rady Gminy Świlcza z dnia 29 marca 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia gminnej jednostki budżetowej – Centrum Usług Wspólnych Gminy Świlcza Odsłon: 15
Uchwała Nr XXXV/289/2021 Rady Gminy Świlcza z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świlcza na rok 2021 Odsłon: 14
Uchwała Nr XXXV/288/2021 Rady Gminy Świlcza z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Świlcza na rok 2021 Odsłon: 13
Uchwała Nr XXXV/287/2021 Rady Gminy Świlcza z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie niezabudowanej nieruchomości gruntowej Odsłon: 14
Uchwała Nr XXXV/286/2021 Rady Gminy Świlcza z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie niezabudowanej nieruchomości gruntowej Odsłon: 13
Uchwała Nr XXXV/285/2021 Rady Gminy Świlcza z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie niezabudowanej nieruchomości gruntowej Odsłon: 13
Imienny wykaz głosowań radnych na XXXV Sesji Rady Gminy Świlcza VIII kadencji w dniu 29 marca 2021 r. Odsłon: 13
Uchwała Nr XXXIV/284/2021 Rady Gminy Świlcza z dnia 24 lutego 2021 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świlczy Odsłon: 53
Uchwała Nr XXXIV/283/2021 Rady Gminy Świlcza z dnia 24 lutego 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na rzecz PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie Odsłon: 48
Uchwała Nr XXXIV/282/2021 Rady Gminy Świlcza z dnia 24 lutego 2021 r. w sprawie rozpatrzenia petycji Odsłon: 47
Uchwała Nr XXXIV/281/2021 Rady Gminy Świlcza z dnia 24 lutego 2021 r. w sprawie pozostawienia petycji bez rozpatrzenia Odsłon: 43
Uchwała Nr XXXIV/280/2021 Rady Gminy Świlcza z dnia 24 lutego 2021 r. zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia Żłobka Gminnego w Trzcianie Odsłon: 75
Uchwała Nr XXXIV/279/2021 Rady Gminy Świlcza z dnia 24 lutego 2021 r. zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia Żłobka Gminnego w Bratkowicach Odsłon: 27
Uchwała Nr XXXIV/278/2021 Rady Gminy Świlcza z dnia 24 lutego 2021 r. w sprawie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego w miejscowości Rudna Wielka „Przy zbiorniku” Odsłon: 55
Uchwała Nr XXXIV/277/2021 Rady Gminy Świlcza z dnia 24 lutego 2021 r. w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na nabycie niezabudowanej nieruchomości gruntowej Odsłon: 28
Uchwała Nr XXXIV/276/2021 Rady Gminy Świlcza z dnia 24 lutego 2021 r. w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na nabycie niezabudowanej nieruchomości gruntowej Odsłon: 29
Uchwała Nr XXXIV/275/2021 Rady Gminy Świlcza z dnia 24 lutego 2021 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych Odsłon: 29
Uchwała Nr XXXIV/274/2021 Rady Gminy Świlcza z dnia 24 lutego 2021 r. zmieniająca uchwałę Nr LVIII/452/2018 Rady Gminy Świlcza z dnia 3 kwietnia 2018 r. w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu Gminy Świlcza na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych na terenie Gminy Świlcza, trybu postępowania w sprawie jej udzielania oraz sposobu rozliczania Odsłon: 17
Uchwała Nr XXXIV/273/2021 Rady Gminy Świlcza z dnia 24 lutego 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świlcza na lata 2021 - 2029 Odsłon: 20
Uchwała Nr XXXIV/272/2021 Rady Gminy Świlcza z dnia 24 lutego 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świlcza na rok 2021 Odsłon: 22
Uchwała Nr XXXIV/271/2021 Rady Gminy Świlcza z dnia 24 lutego 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świlcza na rok 2021 Odsłon: 20
Uchwała Nr XXXIV/270/2021 Rady Gminy Świlcza z dnia 24 lutego 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Rzeszowskiemu Odsłon: 21
Uchwała Nr XXXIV/269/2021 Rady Gminy Świlcza z dnia 24 lutego 2021 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej Odsłon: 20
Uchwała Nr XXXIV/268/2021 Rady Gminy Świlcza z dnia 24 lutego 2021 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej Odsłon: 19