ROOT

 

Uwaga: Dokument do pobrania w zakładce ZAŁĄCZNIKI

 

 

Uwaga: Dokument do pobrania w zakładce ZAŁĄCZNIKI

 

 
RGI.271.35.2020: Roboty budowlane - Budowa i remont ogrodzeń na terenie Gminy Świlcza

   

Uwaga: Dokument do pobrania w zakładce ZAŁĄCZNIKI

    
 

LGD "TRYGON":
Ogłoszenie o naborze wniosków nr 1/2021 – z zakresu Budowy lub przebudowy publicznych dróg gminnych lub powiatowych

 

Lokalna Grupa Działania „Trygon – Rozwój i Innowacja” ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na operację z zakresu: Budowy lub przebudowy publicznych dróg gminnych lub powiatowych 

Szczegóły na stronie: http://lgd-trygon.pl/budowa-lub-przebudowa-publicznych-drog-gminnych-lub-powiatowych/

 

 

 

 

Uwaga: Dokument do pobrania w zakładce ZAŁĄCZNIKI

    
 

 

Uwaga: Dokument do pobrania w zakładce ZAŁĄCZNIKI

 

 

Uwaga: Dokument do pobrania w zakładce ZAŁĄCZNIKI

 

 
RGI.271.33.2020: Roboty budowlane - Budowa oświetlenia dróg gminnych na terenie Gminy Świlcza w 2020 r. Etap III

   

Uwaga: Dokument do pobrania w zakładce ZAŁĄCZNIKI

    
 

 

Uwaga: Dokument do pobrania w zakładce ZAŁĄCZNIKI

 

 

Uwaga: Dokument do pobrania w zakładce ZAŁĄCZNIKI

    
 

 

Uwaga: Dokument do pobrania w zakładce ZAŁĄCZNIKI

    
 

 

Uwaga: Dokument do pobrania w zakładce ZAŁĄCZNIKI

 

   

Uwaga: Dokument do pobrania w zakładce ZAŁĄCZNIKI

    
 

Uwaga: Dokument do pobrania w zakładce ZAŁĄCZNIKI

 

 

Uwaga: Dokument do pobrania w zakładce ZAŁĄCZNIKI

 

Uwaga: Dokument do pobrania w zakładce ZAŁĄCZNIKI

 

 

Uwaga: Dokument do pobrania w zakładce ZAŁĄCZNIKI

 

Uwaga: Dokument do pobrania w zakładce ZAŁĄCZNIKI

 

 

Uwaga: Dokument do pobrania w zakładce ZAŁĄCZNIKI

    
 

Uwaga: Dokument do pobrania w zakładce ZAŁĄCZNIKI

 

 

Uwaga: Dokument do pobrania w zakładce ZAŁĄCZNIKI

 

Uwaga: Dokument do pobrania w zakładce ZAŁĄCZNIKI

 

 
RGI.271.34.2020: Roboty budowlane - Przebudowa oraz doposażenie placów zabaw na terenie Gminy Świlcza Etap I

   

Uwaga: Dokument do pobrania w zakładce ZAŁĄCZNIKI

    
 

Uwaga: Dokument do pobrania w zakładce ZAŁĄCZNIKI

 

Uwaga: Dokument do pobrania w zakładce ZAŁĄCZNIKI

 

  

Uwaga: Dokument do pobrania w zakładce ZAŁĄCZNIKI

    
 

Uwaga: Dokument do pobrania w zakładce ZAŁĄCZNIKI

 

 
ŚDS.261.1.2020: Usługi: Dowożenie i odwożenie niepełnosprawnych uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Woliczce
w 2021 r.

   

Uwaga: Dokument do pobrania w zakładce ZAŁĄCZNIKI

    
 

Uwaga: Dokument do pobrania w zakładce ZAŁĄCZNIKI

 

 

Uwaga: Dokument do pobrania w zakładce ZAŁĄCZNIKI

 

 
RGI.271.35.2020: Roboty budowlane - Budowa i remont ogrodzeń na terenie Gminy Świlcza

   

Uwaga: Dokument do pobrania w zakładce ZAŁĄCZNIKI

    
 

Uwaga: Dokument do pobrania w zakładce ZAŁĄCZNIKI

 

 

Uwaga: Dokument do pobrania w zakładce ZAŁĄCZNIKI

 

 
614156-N-2020: Usługi - Zorganizowanie i przeprowadzenie studiów podyplomowych

   

Pobierz plik (Ogłoszenie o zamówieniu.pdf)  1. Ogłoszenie o zamówieniu  155 kB

Pobierz plik (Studia podyplomowe OR-IV.272.2.61.2020.zip)  2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)  3028 kB

Pobierz plik (Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf)  3. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia  80 kB

Pobierz plik (Zmiana SIWZ.pdf)  4. Zmiana SIWZ  233 kB

 

 

 

Uwaga: Dokument do pobrania w zakładce ZAŁĄCZNIKI

 

 
RGI.271.34.2020: Roboty budowlane - Przebudowa oraz doposażenie placów zabaw na terenie Gminy Świlcza Etap I

   

Uwaga: Dokument do pobrania w zakładce ZAŁĄCZNIKI

    
 

 

Uwaga: Dokument do pobrania w zakładce ZAŁĄCZNIKI

 

 
RGI.271.34.2020: Roboty budowlane - Przebudowa oraz doposażenie placów zabaw na terenie Gminy Świlcza Etap I


Ogłoszone na: https://bzp.uzp.gov.pl/ZP406/Preview/0ce3a86c-81bb-436c-81ab-8a10d799d1fb

   

Uwaga: Dokument do pobrania w zakładce ZAŁĄCZNIKI

    
 

 

Uwaga: Dokument do pobrania w zakładce ZAŁĄCZNIKI

 

 
RGI.271.30.2020: Roboty budowlane - Zmiana sposobu użytkowania wraz z przebudową części pomieszczeń istniejącej szkoły podstawowej na potrzeby przedszkola na dz. nr ewid. 4775 położonej w miejscowości Bratkowice

   

Uwaga: Dokument do pobrania w zakładce ZAŁĄCZNIKI

    
 

 

Uwaga: Dokument do pobrania w zakładce ZAŁĄCZNIKI

 

 

Uwaga: Dokument do pobrania w zakładce ZAŁĄCZNIKI

 

 
RGI.271.29.2020: Roboty budowlane - Przebudowa istniejącego budynku zaplecza przy stadionie sportowym wraz z wewnętrznymi instalacjami: wody, kanalizacji sanitarnej, energii elektrycznej, gazu na dz. nr ewid. 890 położonej w miejscowości Bratkowice – Etap I

   

Uwaga: Dokument do pobrania w zakładce ZAŁĄCZNIKI

    
 

 

Uwaga: Dokument do pobrania w zakładce ZAŁĄCZNIKI

 

 
RGI.271.33.2020: Roboty budowlane - Budowa oświetlenia dróg gminnych na terenie Gminy Świlcza w 2020 r. Etap III

   

Uwaga: Dokument do pobrania w zakładce ZAŁĄCZNIKI

    
 

  

Uwaga: Dokument do pobrania w zakładce ZAŁĄCZNIKI

    
 

 

Uwaga: Dokument do pobrania w zakładce ZAŁĄCZNIKI

 

 

Uwaga: Dokument do pobrania w zakładce ZAŁĄCZNIKI

    
 

 

Uwaga: Dokument do pobrania w zakładce ZAŁĄCZNIKI

 

 

Uwaga: Dokument do pobrania w zakładce ZAŁĄCZNIKI

 

 

Uwaga: Dokument do pobrania w zakładce ZAŁĄCZNIKI

 

 
RGI.271.33.2020: Roboty budowlane - Budowa oświetlenia dróg gminnych na terenie Gminy Świlcza w 2020 r. Etap III

   

Uwaga: Dokument do pobrania w zakładce ZAŁĄCZNIKI

    
 

 

Uwaga: Dokument do pobrania w zakładce ZAŁĄCZNIKI

 

 

Uwaga: Dokument do pobrania w zakładce ZAŁĄCZNIKI

 

 
RGI.271.35.2020: Roboty budowlane - Budowa i remont ogrodzeń na terenie Gminy Świlcza

   

Uwaga: Dokument do pobrania w zakładce ZAŁĄCZNIKI

    
 

 

Uwaga: Dokument do pobrania w zakładce ZAŁĄCZNIKI

 

 
RGI.271.27.2020: Roboty budowlane - Remont drogi gminnej Nr 108752R od km 0+003 do km 1+600 w miejscowości Bratkowice

 

 

   

Uwaga: Dokument do pobrania w zakładce ZAŁĄCZNIKI

    
 

 

Uwaga: Dokument do pobrania w zakładce ZAŁĄCZNIKI

    
 

 

Uwaga: Dokument do pobrania w zakładce ZAŁĄCZNIKI

 

 

Uwaga: Dokument do pobrania w zakładce ZAŁĄCZNIKI

 

  

Data
złożenia
petycji

Podmiot
wnoszący
petycję

Przedmiot petycji

1 2 3

20.01.2021 r.

Anna Szmelcer
Stowarzyszenie Polska Wolna od GMO

Uzupełnienie do petycji - listu otwartego pt.: List otwarty do Prezydenta RP, Członków Rządu RP, Posłów, Senatorów, Wójtów i Radnych Gmin w Polsce "Alarm! STOP zabójczemu GMO - STOP niebezpiecznej SZCZEPIONCE!

   

Uwaga: Dokument do pobrania w zakładce ZAŁĄCZNIKI

    
 

 
RGI.271.35.2020: Roboty budowlane - Budowa i remont ogrodzeń na terenie Gminy Świlcza

   

Uwaga: Dokument do pobrania w zakładce ZAŁĄCZNIKI

    
 

 

Uwaga: Dokument do pobrania w zakładce ZAŁĄCZNIKI

 

  

Data
złożenia
petycji

Podmiot
wnoszący
petycję

Przedmiot petycji

1 2 3

19.01.2021 r.

Anna Szmelcer
Stowarzyszenie Polska Wolna od GMO

Alarm! STOP zabójczemu GMO - STOP niebezpiecznej SZCZEPIONCE!

   

Uwaga: Dokument do pobrania w zakładce ZAŁĄCZNIKI

    
 

 
RGI.271.35.2020: Roboty budowlane - Budowa i remont ogrodzeń na terenie Gminy Świlcza


Ogłoszone na: https://bzp.uzp.gov.pl/ZP406/Preview/30b38e69-7f1f-4478-8c4f-cc70171f1fe5

   

Uwaga: Dokument do pobrania w zakładce ZAŁĄCZNIKI

    
 

 

Uwaga: Dokument do pobrania w zakładce ZAŁĄCZNIKI

    
 

 

Uwaga: Dokument do pobrania w zakładce ZAŁĄCZNIKI

 

 

Uwaga: Dokument do pobrania w zakładce ZAŁĄCZNIKI

 

 

Uwaga: Dokument do pobrania w zakładce ZAŁĄCZNIKI

 

 

Uwaga: Dokument do pobrania w zakładce ZAŁĄCZNIKI

 

 

Uwaga: Dokument do pobrania w zakładce ZAŁĄCZNIKI

    
 

 

Uwaga: Dokument do pobrania w zakładce ZAŁĄCZNIKI

 

 
RGI.271.27.2020: Roboty budowlane - Remont drogi gminnej Nr 108752R od km 0+003 do km 1+600 w miejscowości Bratkowice

 

 

   

Uwaga: Dokument do pobrania w zakładce ZAŁĄCZNIKI

    
 

 

Uwaga: Dokument do pobrania w zakładce ZAŁĄCZNIKI

 

 

Uwaga: Dokument do pobrania w zakładce ZAŁĄCZNIKI

    
 

 
RGI.271.32.2020: Usługi - Bankowa obsługa budżetu Gminy Świlcza w latach 2021 – 2022

   

Uwaga: Dokument do pobrania w zakładce ZAŁĄCZNIKI

    
 

Uwaga: Dokument do pobrania w zakładce ZAŁĄCZNIKI

 

 

Uwaga: Dokument do pobrania w zakładce ZAŁĄCZNIKI

    
 

 
RGI.271.31.2020: Roboty budowlane - Budowa oświetlenia dróg gminnych na terenie Gminy Świlcza w 2020 r. Etap II

   

Uwaga: Dokument do pobrania w zakładce ZAŁĄCZNIKI

    
 

Uwaga: Dokument do pobrania w zakładce ZAŁĄCZNIKI

 

  

Uwaga: Dokument do pobrania w zakładce ZAŁĄCZNIKI

    
 

 

Uwaga: Dokument do pobrania w zakładce ZAŁĄCZNIKI

    
 

Uwaga: Dokument do pobrania w zakładce ZAŁĄCZNIKI

 

 

Uwaga: Dokument do pobrania w zakładce ZAŁĄCZNIKI

    
 

 
ŚDS.261.1.2020: Usługi: Dowożenie i odwożenie niepełnosprawnych uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Woliczce
w 2021 r.

   

Uwaga: Dokument do pobrania w zakładce ZAŁĄCZNIKI

    
 

Uwaga: Dokument do pobrania w zakładce ZAŁĄCZNIKI

 

 

Uwaga: Dokument do pobrania w zakładce ZAŁĄCZNIKI

    
 

 

Uwaga: Dokument do pobrania w zakładce ZAŁĄCZNIKI

    
 

Uwaga: Dokument do pobrania w zakładce ZAŁĄCZNIKI

 

 
RGI.271.32.2020: Usługi - Bankowa obsługa budżetu Gminy Świlcza w latach 2021 – 2022

   

Uwaga: Dokument do pobrania w zakładce ZAŁĄCZNIKI

    
 

Uwaga: Dokument do pobrania w zakładce ZAŁĄCZNIKI

 

 

Uwaga: Dokument do pobrania w zakładce ZAŁĄCZNIKI

    
 

Uwaga: Dokument do pobrania w zakładce ZAŁĄCZNIKI

 

 

Uwaga: Dokument do pobrania w zakładce ZAŁĄCZNIKI

    
 

 

Uwaga: Dokument do pobrania w zakładce ZAŁĄCZNIKI

    
 

 

Uwaga: Dokument do pobrania w zakładce ZAŁĄCZNIKI

 

 

Uwaga: Dokument do pobrania w zakładce ZAŁĄCZNIKI

    
 

 
RGI.271.35.2020: Roboty budowlane - Budowa i remont ogrodzeń na terenie Gminy Świlcza

   

Uwaga: Dokument do pobrania w zakładce ZAŁĄCZNIKI

    
 

  

Uwaga: Dokument do pobrania w zakładce ZAŁĄCZNIKI

    
 

 

Uwaga: Dokument do pobrania w zakładce ZAŁĄCZNIKI

    
 

 
RGI.271.35.2020: Roboty budowlane - Budowa i remont ogrodzeń na terenie Gminy Świlcza


Ogłoszone na: https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=4baa6e25-8924-4922-8820-b9c963d7ef8d

   

Uwaga: Dokument do pobrania w zakładce ZAŁĄCZNIKI

    
 

  

Uwaga: Dokument do pobrania w zakładce ZAŁĄCZNIKI

    
 

 

Uwaga: Dokument do pobrania w zakładce ZAŁĄCZNIKI

    
 

 
RGI.271.33.2020: Roboty budowlane - Budowa oświetlenia dróg gminnych na terenie Gminy Świlcza w 2020 r. Etap III

   

Uwaga: Dokument do pobrania w zakładce ZAŁĄCZNIKI

    
 

 

Uwaga: Dokument do pobrania w zakładce ZAŁĄCZNIKI

 

 

Uwaga: Dokument do pobrania w zakładce ZAŁĄCZNIKI

    
 

 
RGI.271.34.2020: Roboty budowlane - Przebudowa oraz doposażenie placów zabaw na terenie Gminy Świlcza Etap I

   

Uwaga: Dokument do pobrania w zakładce ZAŁĄCZNIKI

    
 

  

Uwaga: Dokument do pobrania w zakładce ZAŁĄCZNIKI

    
 

 

Uwaga: Dokument do pobrania w zakładce ZAŁĄCZNIKI

    
 

 
RGI.271.34.2020: Roboty budowlane - Przebudowa oraz doposażenie placów zabaw na terenie Gminy Świlcza Etap I


Ogłoszone na: https://bzp.uzp.gov.pl/ZP406/Preview/b9df17df-00d9-460f-89df-8b03dc121072

   

Uwaga: Dokument do pobrania w zakładce ZAŁĄCZNIKI

    
 

 

Uwaga: Dokument do pobrania w zakładce ZAŁĄCZNIKI

 

 

Uwaga: Dokument do pobrania w zakładce ZAŁĄCZNIKI

    
 

 

Uwaga: Dokument do pobrania w zakładce ZAŁĄCZNIKI

 

 

Uwaga: Dokument do pobrania w zakładce ZAŁĄCZNIKI

    
 

 
RGI.271.33.2020: Roboty budowlane - Budowa oświetlenia dróg gminnych na terenie Gminy Świlcza w 2020 r. Etap III

   

Uwaga: Dokument do pobrania w zakładce ZAŁĄCZNIKI

    
 

 

Uwaga: Dokument do pobrania w zakładce ZAŁĄCZNIKI

    
 

 
RGI.271.33.2020: Roboty budowlane - Budowa oświetlenia dróg gminnych na terenie Gminy Świlcza w 2020 r. Etap III


Ogłoszone na: https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=9ee59535-d4cf-4c1a-9d9b-78700cb6e293

   

Uwaga: Dokument do pobrania w zakładce ZAŁĄCZNIKI

    
 

 

Uwaga: Dokument do pobrania w zakładce ZAŁĄCZNIKI

    
 

 
RGI.271.34.2020: Roboty budowlane - Przebudowa oraz doposażenie placów zabaw na terenie Gminy Świlcza Etap I

   

Uwaga: Dokument do pobrania w zakładce ZAŁĄCZNIKI

    
 

 

Uwaga: Dokument do pobrania w zakładce ZAŁĄCZNIKI

    
 

 
RGI.271.34.2020: Roboty budowlane - Przebudowa oraz doposażenie placów zabaw na terenie Gminy Świlcza Etap I


Ogłoszone na: https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=b880a995-41f7-4551-91a0-2437330ae5bb

   

Uwaga: Dokument do pobrania w zakładce ZAŁĄCZNIKI

    
 

 

Uwaga: Dokument do pobrania w zakładce ZAŁĄCZNIKI

 

 

Uwaga: Dokument do pobrania w zakładce ZAŁĄCZNIKI

    
 

 

Uwaga: Dokument do pobrania w zakładce ZAŁĄCZNIKI

 

 

Uwaga: Dokument do pobrania w zakładce ZAŁĄCZNIKI

 

   

Uwaga: Dokument do pobrania w zakładce ZAŁĄCZNIKI

    
 

 

Uwaga: Dokument do pobrania w zakładce ZAŁĄCZNIKI

 

  

Uwaga: Dokument do pobrania w zakładce ZAŁĄCZNIKI

    
 

 

Uwaga: Dokument do pobrania w zakładce ZAŁĄCZNIKI

 

  

Uwaga: Dokument do pobrania w zakładce ZAŁĄCZNIKI

    
 

 

Uwaga: Dokument do pobrania w zakładce ZAŁĄCZNIKI

    
 

 

Uwaga: Dokument do pobrania w zakładce ZAŁĄCZNIKI

 

 

Uwaga: Dokument do pobrania w zakładce ZAŁĄCZNIKI

 


Stawki podatkowe na 2021 r.

Roczne stawki podatku od jednego środka transportowego wynoszą:

1. od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton:

- powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie – 698,00 zł,
- powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie – 
1.257,00 zł,
- powyżej 9 ton – 1.396,00 zł;

2. od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton, jak w załączniku Nr 1 do uchwały;

3. od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton:

- od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie – 1.443,00 zł,
powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie – 1.594,00 zł,
- powyżej 9 ton do mniej niż 12 ton – 1.747,00 zł;

4. od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton, jak w załączniku Nr 2 do uchwały;

5. od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:

- od 7 ton do mniej niż 10 ton – 1.373,00 zł,
- od 10 ton do mniej niż 12 ton – 1.513,00 zł;

6. od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, jak w załączniku Nr 3 do uchwały;

7. od autobusu:

- przy liczbie miejsc do siedzenia mniejszej niż 22 – 1.396,00 zł,
- przy liczbie miejsc do siedzenia równej lub wyższej niż 22 – 1.525,00 zł.

 

Roczne stawki podatku od nieruchomości wynoszą: 

1. od budynków lub ich części:

 • mieszkalnych - 0,71 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
 • związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 24,70 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
 • zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 11,27 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
 • związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - 5,06 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
 • pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 5,94 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;

2. od gruntów:

 • związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,98 zł od 1 m2 powierzchni,
 • pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych - 4,99 zł od 1 ha powierzchni,
 • pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,37 zł od 1 m2 powierzchni;
 • niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. poz. 1777), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego - 3,22 zł od 1 m2 powierzchni.

3. od budowli: - 2 % ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 - 7 ustawy.

 

Średnią cenę skupu żyta, określoną w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2020 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2021 (M.P. 2020, poz. 982), obniża się z kwoty 58,55 zł za 1 dt do kwoty 52,55 zł za 1 dt.

  

Uwaga: Uchwały do pobrania w zakładce ZAŁĄCZNIKI

 

 

Uwaga: Dokument do pobrania w zakładce ZAŁĄCZNIKI

 

 

Uwaga: Dokument do pobrania w zakładce ZAŁĄCZNIKI

    
 

 

Uwaga: Dokument do pobrania w zakładce ZAŁĄCZNIKI

 

 
ŚDS.261.1.2020: Usługi: Dowożenie i odwożenie niepełnosprawnych uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Woliczce
w 2021 r.

   

Uwaga: Dokument do pobrania w zakładce ZAŁĄCZNIKI

    
 

 

Uwaga: Dokument do pobrania w zakładce ZAŁĄCZNIKI

 

 
RGI.271.31.2020: Roboty budowlane - Budowa oświetlenia dróg gminnych na terenie Gminy Świlcza w 2020 r. Etap II

   

Uwaga: Dokument do pobrania w zakładce ZAŁĄCZNIKI

    
 

 

Uwaga: Dokument do pobrania w zakładce ZAŁĄCZNIKI

 

   

Uwaga: Dokument do pobrania w zakładce ZAŁĄCZNIKI

    
 

 
RGI.271.30.2020: Roboty budowlane - Zmiana sposobu użytkowania wraz z przebudową części pomieszczeń istniejącej szkoły podstawowej na potrzeby przedszkola na dz. nr ewid. 4775 położonej w miejscowości Bratkowice

   

Uwaga: Dokument do pobrania w zakładce ZAŁĄCZNIKI

    
 

 

Uwaga: Dokument do pobrania w zakładce ZAŁĄCZNIKI

 

 
OR-IV.272.2.66.2020: Dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego

   

Pobierz plik (Ogłoszenie o zamówieniu.pdf)   1. Ogłoszenie o zamówieniu   179 kB

Pobierz plik (Dostawa komputerów OR-IV.272.2.66.2020.zip)   2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)   3171 kB

Pobierz plik (Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf)   3. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia   129 kB

Pobierz plik (Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2.pdf)   4. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia   126 kB 

 

 

 
RGI.271.29.2020: Roboty budowlane - Przebudowa istniejącego budynku zaplecza przy stadionie sportowym wraz z wewnętrznymi instalacjami: wody, kanalizacji sanitarnej, energii elektrycznej, gazu na dz. nr ewid. 890 położonej w miejscowości Bratkowice – Etap I

   

Uwaga: Dokument do pobrania w zakładce ZAŁĄCZNIKI

    
 

 

Uwaga: Dokument do pobrania w zakładce ZAŁĄCZNIKI

 

 

Uwaga: Dokument do pobrania w zakładce ZAŁĄCZNIKI

    
 

 
RGI.271.32.2020: Usługi - Bankowa obsługa budżetu Gminy Świlcza w latach 2021 – 2022

   

Uwaga: Dokument do pobrania w zakładce ZAŁĄCZNIKI

    
 

 

Uwaga: Dokument do pobrania w zakładce ZAŁĄCZNIKI

 

 

Uwaga: Dokument do pobrania w zakładce ZAŁĄCZNIKI

    
 

 
RGI.271.32.2020: Usługi - Bankowa obsługa budżetu Gminy Świlcza w latach 2021 – 2022


Ogłoszone na: https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=87bacc37-6a1b-4583-910f-5f6d36694499

   

Uwaga: Dokument do pobrania w zakładce ZAŁĄCZNIKI

    
 

 

Uwaga: Dokument do pobrania w zakładce ZAŁĄCZNIKI

 

 

Uwaga: Dokument do pobrania w zakładce ZAŁĄCZNIKI

    
 

   
RGI.7013.13.2020: Roboty budowlane - Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Trzciana na dz. nr ewid. 667

 

    

Uwaga: Dokument do pobrania w zakładce ZAŁĄCZNIKI

    
 

 

Uwaga: Dokument do pobrania w zakładce ZAŁĄCZNIKI

 

  

Data
złożenia
petycji

Podmiot
wnoszący
petycję

Przedmiot petycji

1 2 3

4.12.2020 r.

Jacek Ćwięka
Fundacja "Tradycyjne Podkarpacie"

Petycja w sprawie uzyskania przez Rząd RP pisemnych gwarancji ze strony producentów szczepionek, że w przypadku jakichkolwiek powikłań gotowi są oni przyjąć i ponieść wszelkie koszta prawne i finansowe wystąpienia niepożądanych odczynów poszczepiennych

   

Uwaga: Dokument do pobrania w zakładce ZAŁĄCZNIKI

    
 

   
RGI.7013.13.2020: Roboty budowlane - Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Trzciana na dz. nr ewid. 667

 

    

Uwaga: Dokument do pobrania w zakładce ZAŁĄCZNIKI

    
 

  

Data
złożenia
petycji

Podmiot
wnoszący
petycję

Przedmiot petycji

1 2 3

21.12.2020 r.

Teresa Garland TRS NP SKK

Petycja w sprawie
"Uchwały w obronie prawdy, godności i wolności człowieka"

   

Uwaga: Dokument do pobrania w zakładce ZAŁĄCZNIKI

    
 

 

Uwaga: Dokument do pobrania w zakładce ZAŁĄCZNIKI

 

 
ZWiK 245/12/2020: Dostawa paliw płynnych do samochodów służbowych oraz innych jednostek sprzętowych dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Świlczy

 

   

Uwaga: Dokument do pobrania w zakładce ZAŁĄCZNIKI

    
 

 

Uwaga: Dokument do pobrania w zakładce ZAŁĄCZNIKI

    
 

 

Uwaga: Dokument do pobrania w zakładce ZAŁĄCZNIKI

    
 

 

Uwaga: Dokument do pobrania w zakładce ZAŁĄCZNIKI

 

 

Uwaga: Dokument do pobrania w zakładce ZAŁĄCZNIKI

 

 

Uwaga: Dokument do pobrania w zakładce ZAŁĄCZNIKI

    
 

 

Uwaga: Dokument do pobrania w zakładce ZAŁĄCZNIKI

    
 

 

Uwaga: Dokument do pobrania w zakładce ZAŁĄCZNIKI

    
 

  

Uwaga: Dokument do pobrania w zakładce ZAŁĄCZNIKI

    
 

 
ORP.271.12.2020: Dostawa - Dostawa materiałów biurowych, papierniczych i eksploatacyjnych do Urzędu Gminy Świlcza w 2021 r.


Ogłoszone na: https://platformazakupowa.pl/transakcja/409395

   

Uwaga: Dokument do pobrania w zakładce ZAŁĄCZNIKI

    
 

 
RGI.271.28.2020: Usługi -   Zimowe utrzymanie dróg gminnych i lokalnych w Gminie Świlcza w sezonie zimowym 2020/2021

   

Uwaga: Dokument do pobrania w zakładce ZAŁĄCZNIKI

    
 

 

Uwaga: Dokument do pobrania w zakładce ZAŁĄCZNIKI

    
 

 

Uwaga: Dokument do pobrania w zakładce ZAŁĄCZNIKI

 

  

Uwaga: Dokument do pobrania w zakładce ZAŁĄCZNIKI

    

 

Uwaga: Dokument do pobrania w zakładce ZAŁĄCZNIKI

 

 

Uwaga: Dokument do pobrania w zakładce ZAŁĄCZNIKI

    
 

  

Uwaga: Dokument do pobrania w zakładce ZAŁĄCZNIKI

    

 

Uwaga: Dokument do pobrania w zakładce ZAŁĄCZNIKI

 

   

Uwaga: Dokument do pobrania w zakładce ZAŁĄCZNIKI

    
 

  

Uwaga: Dokument do pobrania w zakładce ZAŁĄCZNIKI

    

 

Uwaga: Dokument do pobrania w zakładce ZAŁĄCZNIKI

 

 

Uwaga: Dokument do pobrania w zakładce ZAŁĄCZNIKI

    
 

  

Uwaga: Dokument do pobrania w zakładce ZAŁĄCZNIKI

    

 

Uwaga: Dokument do pobrania w zakładce ZAŁĄCZNIKI

    
 

  

Uwaga: Dokument do pobrania w zakładce ZAŁĄCZNIKI

    

 
ZWiK 245/12/2020: Dostawa paliw płynnych do samochodów służbowych oraz innych jednostek sprzętowych dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Świlczy

 

   

Uwaga: Dokument do pobrania w zakładce ZAŁĄCZNIKI

    
 

  

Uwaga: Dokument do pobrania w zakładce ZAŁĄCZNIKI

    

Data
złożenia
petycji

Podmiot
wnoszący
petycję

Przedmiot petycji

1 2 3

26.02.2021 r.

Stowarzyszenie "Jesteśmy u siebie"
Łąka 260 H, 36-004 Trzebownisko

Petycje w sprawach:
 • uznania stosowania preparatów nazywanych szczepionką przeciwko Covid-19 za eksperyment medyczny na ludziach,
 • wymogów dotyczących stosowania preparatów nazywanych szczepionkami przeciwko Covid-19 na terenie gminy,
 • publikacji informacji dotyczących Covid-19 na terenie gminy.

   

Uwaga: Dokument do pobrania w zakładce ZAŁĄCZNIKI

    
 

 

Uwaga: Dokument do pobrania w zakładce ZAŁĄCZNIKI

    
 

  

Uwaga: Dokument do pobrania w zakładce ZAŁĄCZNIKI

    

Data
złożenia
petycji

Podmiot
wnoszący
petycję

Przedmiot petycji

1 2 3

23.02.2021 r.

Teresa Garland

Petycja o opinię ws przeprowadzenia referendum ludowego

   

Uwaga: Dokument do pobrania w zakładce ZAŁĄCZNIKI