INFORMACJA PUBLICZNA

linia

Zgodnie z art.10 ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112, poz.1198) informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie informacji Publicznej (BIP), jest udostępniana na wniosek.

Osoby chcące uzyskać informację z zakresu działania Urzędu Gminy Świlcza, proszone są o wypełnienie wniosku o udostępnienie informacji publicznej [Załączniki].
Wypełniony wniosek należy przesłać:

1. listownie na adres:

Urząd Gminy Świlcza
Świlcza 168
36-072 Świlcza

lub

2. mailem na adres:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

linia

Zgodnie z art.5 ust.1 i 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112,poz.1198) prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie tajemnic ustawowo chronionych.

Prawo to podlega również ograniczeniu ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnice przedsiębiorcy z wyłączeniem osób pełniących funkcje publiczne (w zakresie informacji mających związek z pełnieniem tej funkcji ) oraz przypadku, gdy osoba fizyczna lub przedsiębiorca zrezygnują z przysługującego im prawa ochrony.

W przypadku wyłączenia jawności informacji publicznej w niniejszym Biuletynie (BIP), podany jest zakres wyłączenia, podstawa prawna wyłączenia jawności oraz organ lub osoba, które wyłączenia dokonały lub - jeśli miało to miejsce - podmiot, w interesie którego dokonano wyłączenia jawności.