Gospodarka nieruchomościami - wykazy 2019

Tytuł Opublikowano Odsłony
RGP.6840.24.2019: Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu na podstawie Uchwały Nr XLIV/403/2010 Rady Gminy Świlcza z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie sprzedaży komunalnych nieruchomości gruntowych - działka o numerze ewidencyjnym 3606/18 o powierzchni 0,1210 ha - Bratkowice 05-09-2019 Odsłon: 117
RGP.6840.23.2019: Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu na podstawie Uchwały Nr XLIV/403/2010 Rady Gminy Świlcza z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie sprzedaży komunalnych nieruchomości gruntowych - działka o numerze ewidencyjnym 3606/17 o powierzchni 0,1297 ha - Bratkowice 05-09-2019 Odsłon: 68
RGP.6840.22.2019: Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu na podstawie Uchwały Nr XLIV/403/2010 Rady Gminy Świlcza z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie sprzedaży komunalnych nieruchomości gruntowych - działka o numerze ewidencyjnym 3606/16 o powierzchni 0,1366 ha - Bratkowice 05-09-2019 Odsłon: 57
RGP.6840.21.2019: Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu na podstawie Uchwały Nr XLIV/403/2010 Rady Gminy Świlcza z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie sprzedaży komunalnych nieruchomości gruntowych - działka o numerze ewidencyjnym 3606/15 o powierzchni 0,1351 ha - Bratkowice 05-09-2019 Odsłon: 51
RGP.6840.20.2019: Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu na podstawie Uchwały Nr XLIV/403/2010 Rady Gminy Świlcza z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie sprzedaży komunalnych nieruchomości gruntowych - działka o numerze ewidencyjnym 3606/14 o powierzchni 0,1371 ha - Bratkowice 05-09-2019 Odsłon: 49
RGP.6840.19.2019: Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu na podstawie Uchwały Nr XLIV/403/2010 Rady Gminy Świlcza z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie sprzedaży komunalnych nieruchomości gruntowych - działka o numerze ewidencyjnym 3606/12 o powierzchni 0,1298 ha - Bratkowice 05-09-2019 Odsłon: 51
RGP.6840.18.2019: Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu na podstawie Uchwały Nr XLIV/403/2010 Rady Gminy Świlcza z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie sprzedaży komunalnych nieruchomości gruntowych - działka o numerze ewidencyjnym 3606/11 o powierzchni 0,1210 ha - Bratkowice 05-09-2019 Odsłon: 47
RGP.6840.17.2019: Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu na podstawie Uchwały Nr XLIV/403/2010 Rady Gminy Świlcza z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie sprzedaży komunalnych nieruchomości gruntowych - działka o numerze ewidencyjnym 3606/10 o powierzchni 0,1202 ha - Bratkowice 05-09-2019 Odsłon: 45
RGP.6840.16.2019: Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu na podstawie Uchwały Nr XLIV/403/2010 Rady Gminy Świlcza z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie sprzedaży komunalnych nieruchomości gruntowych - działka o numerze ewidencyjnym 3606/9 o powierzchni 0,1190 ha - Bratkowice 05-09-2019 Odsłon: 41
RGP.6840.15.2019: Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu na podstawie Uchwały Nr XLIV/403/2010 Rady Gminy Świlcza z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie sprzedaży komunalnych nieruchomości gruntowych - działka o numerze ewidencyjnym 3606/7 o powierzchni 0,1153 ha - Bratkowice 05-09-2019 Odsłon: 41
RGP.6840.14.2019: Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu na podstawie Uchwały Nr XLIV/403/2010 Rady Gminy Świlcza z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie sprzedaży komunalnych nieruchomości gruntowych - działka o numerze ewidencyjnym 3606/5 o powierzchni 0,1023 ha - Bratkowice 05-09-2019 Odsłon: 60
RGP.6840.6.2014: Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu na podstawie Uchwały nr XXIII/151/2016 z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości komunalnej - działka o numerze ewidencyjnym 2666 o powierzchni 0,5586 ha - Trzciana 26-06-2019 Odsłon: 171
RGP.6840.12.2019: Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze zamiany na podstawie uchwały Nr X/87/2019 Rady Gminy Świlcza z dnia 29 maja 2019 r. - jako działka nr 281/5 o powierzchni 0,0184 ha - Trzciana 11-06-2019 Odsłon: 112
RGP.6840.23.2012: Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu na podstawie Uchwały nr XXIII/181/2012 z dnia 29 czerwca 2012 r. - działka o numerze ewidencyjnym 277/2 o powierzchni 0,2118 ha - Trzciana 29-05-2019 Odsłon: 148
RGP.6840.11.2012: Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu na podstawie Uchwały nr XXIII/181/2012 z dnia 29 czerwca 2012 r. - działka o numerze ewidencyjnym 277/3 o powierzchni 0,1656 ha - Trzciana 29-05-2019 Odsłon: 124
RGP.6840.9.2016: Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu na podstawie Uchwały nr XXVI/180/2016 Rady Gminy Świlcza z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie sprzedaży nieruchomości komunalnej - działka o numerze ewidencyjnym 2375/4 o powierzchni 0,1186 ha - Trzciana 29-05-2019 Odsłon: 107
RGP.6840.8.2016: Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu na podstawie Uchwały nr XXVI/180/2016 Rady Gminy Świlcza z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie sprzedaży nieruchomości komunalnej - działka o numerze ewidencyjnym 2375/3 o powierzchni 0,1342 ha - Trzciana 29-05-2019 Odsłon: 111
RGP.6840.5.2013: Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu na podstawie Uchwały nr XXXVIII/286/2013 z dnia 29 kwietnia 2013r. w sprawie sprzedaży komunalnych nieruchomości gruntowych - działka o numerze ewidencyjnym 276/4 o powierzchni 0,1653 ha - Trzciana 29-05-2019 Odsłon: 103
RGP.6840.4.2013: Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu na podstawie Uchwały nr XXXVIII/286/2013 z dnia 29 kwietnia 2013r. w sprawie sprzedaży komunalnych nieruchomości gruntowych - działka o numerze ewidencyjnym 276/3 o powierzchni 0,1641 ha - Trzciana 29-05-2019 Odsłon: 93
RGP.6840.3.2013: Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu na podstawie Uchwały nr XXXVIII/286/2013 z dnia 29 kwietnia 2013r. w sprawie sprzedaży komunalnych nieruchomości gruntowych - działka o numerze ewidencyjnym 276/2 o powierzchni 0,1646 ha 29-05-2019 Odsłon: 124