Konkursy na stanowiska

Konkursy na stanowiska

Tytuł Opublikowano Odsłony
2018.11.27: Ogłoszenie o naborze na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji w Świlczy - Kierownik sekcji sieci wodociągowej i kanalizacyjnej 27-11-2018 Odsłon: 248
CUW.K.2111.1.2018: Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko podinspektora w Centrum Usług Wspólnych Gminy Świlcza 26-11-2018 Odsłon: 234
2018.11.26: Informacja o wyniku naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Kierownika sekcji sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji w Świlczy 26-11-2018 Odsłon: 209
2018.11.23: Ogłoszenie o zatrudnieniu pracownika na stanowisko urzędnicze w Referacie Nieruchomości, Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska w Urzędzie Gminy Świlcza, w celu zastępstwa 23-11-2018 Odsłon: 297
2018.11.15: Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko w Centrum Usług Wspólnych Gminy Świlcza na stanowisko Referenta 15-11-2018 Odsłon: 298
2018.11.13: Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji w Świlczy na stanowisko kierownika sekcji wodociągowej i kanalizacji 13-11-2018 Odsłon: 319
2018.11.08: Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko w Centrum Usług Wspólnych Gminy Świlcza na stanowisko Podinspektora 08-11-2018 Odsłon: 379
2018.11.06: Ogłoszenie o zatrudnieniu pracownika na stanowisko urzędnicze w Referacie Nieruchomości, Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska w Urzędzie Gminy Świlcza, w celu zastępstwa 06-11-2018 Odsłon: 273
2018.09.13: Nabór na rzeczoznawców w celu szacowania wartości zwierząt zabitych lub poddanych ubojowi z nakazu organów inspekcji weterynaryjnej albo padłych w wyniku zastosowania zabiegów nakazanych przez te organy, produktów pochodzenia zwierzęcego, pasz i sprzętów podlegających oszacowaniu 13-09-2018 Odsłon: 223
2018.08.08: Ogłoszenie o naborze na wolne stanowiska pracy w Gminnej Bibliotece Publicznej w Świlczy z siedzibą w Trzcianie - Instruktor w niepełnym wymiarze czasu pracy 08-08-2018 Odsłon: 478
2018.07.27: Informacja o wyniku naboru na stanowisko księgowego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Świlczy 01-08-2018 Odsłon: 332
2018.07.27: Informacja o wyniku naboru na stanowisko referenta w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Świlczy 01-08-2018 Odsłon: 346
2018.07.26: Informacja o wyniku naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Dyrektora Żłobka Gminnego w Bratkowicach 26-07-2018 Odsłon: 320
2018.07.26: Ogłoszenia o naborze na stanowisko ds. oceny i wyboru projektów w Biurze Stowarzyszenia ROF 26-07-2018 Odsłon: 227
2018.07.24: Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na kierownicze stanowisko urzędnicze Dyrektor Żłobka Gminnego w Bratkowicach 24-07-2018 Odsłon: 300
2018.07.24: Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko referenta w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Świlczy 20-07-2018 Odsłon: 330
2018.07.24: Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko Księgowego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Świlczy 20-07-2018 Odsłon: 250
2018.07.04: Ogłoszenie o naborze na stanowisko Księgowego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Świlczy 04-07-2018 Odsłon: 339
2018.07.04: Ogłoszenie o naborze na stanowisko referenta w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Świlczy 04-07-2018 Odsłon: 517
2018.06.29: Nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - Dyrektora Żłobka Gminnego w Bratkowicach 29-06-2018 Odsłon: 260
2018.06.12: Wyniki konkursu na stanowisko pracownika socjalnego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Świlczy 13-06-2018 Odsłon: 479
2018.04.13: Wyniki konkursu na stanowisko pracownika socjalnego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Świlczy 18-04-2018 Odsłon: 466
2018.03.29: Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracownika socjalnego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Świlczy 29-03-2018 Odsłon: 331
ORP.2110.2.2018: Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze młodszego referenta w Referacie Nieruchomości, Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska w Urzędzie Gminy Świlcza 14-03-2018 Odsłon: 486
ORP.2110 .2.2018: Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze młodszego referenta w Referacie Nieruchomości, Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska w Urzędzie Gminy Świlcza 02-03-2018 Odsłon: 358
GOPS.120.1.2018: Informacja o wyniku naboru na stanowisko Księgowego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Świlczy 01-03-2018 Odsłon: 483
2018.02.23: Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko urzędnicze: Księgowy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Świlczy 23-02-2018 Odsłon: 439
ORP.2110.2.2018: Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko urzędnicze - młodszy referent w Urzędzie Gminy Świlcza w Referacie Nieruchomości, Planowania, Przestrzennego i Ochrony Środowiska 19-02-2018 Odsłon: 452
2018.02.12: Zarządzenie Nr 26.2018 Wójta Gminy Świlcza z dnia 12 lutego 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie przeprowadzenia naboru w celu wyłonienia kandydata na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Nieruchomości, Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska w Urzędzie Gminy Świlcza - młodszego referenta 19-02-2018 Odsłon: 285
2018.02.16: Konkursy na stanowiska: 1. Dyrektora Szkoły Podstawowej im. św. Jana Kantego w Świlczy; 2. Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Bratkowicach; 3. Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Stanisława Dąmbskiego w Rudnej Wielkiej; 4. Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Marii Konopnickiej w Mrowli 16-02-2018 Odsłon: 786

Podkategorie