Zamówienia poniżej 30 tysięcy € - rok 2020

 

 
Komunikat w sprawie składania ofert i dokumentów dotyczących postępowań o udzielanie zamówień publicznych


W związku z zaistniałą, wyjątkową sytuacją zagrożenia zdrowia z powodu rozprzestrzeniającej się epidemii wywołanej koronawirusem i decyzją, iż Urząd Gminy Świlcza zostanie zamknięty dla interesantów od dnia 16 marca 2020 r. do odwołania, informuję Wykonawców o możliwości składania ofert i dokumentów dotyczących postępowań o udzielenie zamówień publicznych prowadzonych przez Urząd Gminy Świlcza do skrzynki podawczej znajdującej się w holu budynku Urzędu Gminy Świlcza.

WÓJT GMINY ŚWILCZA
/-/
mgr inż. Adam Dziedzic
 

 
         
 

Wychodząc naprzeciw zmianom prawnym, które wymuszają od 18.10.2018 r. elektronizację zamówień publicznych, uruchamiamy Platformę Zakupową, która będzie podstawowym narzędziem komunikacji z Wykonawcami w trakcie prowadzonych postępowań przetargowych w zakresie zakupów poniżej  (postępowania regulaminowe) oraz powyżej progu (zgodnie z Prawem zamówień publicznych).

  Platforma Zakupowa  
  Oznacza to, że cały proces ofertowania prowadzony będzie w sposób elektroniczny, gwarantujący zachowanie pełnej poufności oraz najwyższych standardów bezpieczeństwa przekazu danych. Zamawiający odpowiedzialni za prowadzenie postępowań w zakresie dostaw, usług oraz robót budowlanych będą wysyłać do Państwa, poprzez https://platformazakupowa.pl/, zaproszenie do składania ofert w wersji elektronicznej.
Więcej informacji ...
 
 

Uwaga!!! Zamówienia publiczne Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świlczy są zamieszczane na stronie ośrodka:
www.bip-gops.swilcza.com.pl

 

Uwaga: Pliki w formacie "zip" lub "7z" należy zapisać na dysku i rozpakować darmowym programem dekompresującym - 7zip