Tytuł

Numer mpzp

Pow. ha

Obowiązuje od

Link do uchwały

Link do mapy

Uchwała Nr LXII/481/2018 Rady Gminy Świlcza z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 1/2016 w miejscowości Świlcza

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Nr 1/2016 w miejscowości Świlcza

1/2016

4,3

2018-09-07

http://www.bip.swilcza.com.pl/index.php/prawo-lokalne/uchwaly-rady-gminy/vii-kadencja-2014-2018/uchwaly-podjete-w-2018-roku?task=article.downloadAttachment&id=2593&version=7636

https://tiny.pl/tm7sx

Uchwała Nr XXXIII/212/2016 Rady Gminy Świlcza z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany nr 1 miejscoweqo planu zagospodarowania przestrzennego Nr 50/99 w Trzcianie

Zmiana nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 50/99 w Trzcianie

Zmiana nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 50/99

2,5

2017-02-11

http://www.swilcza.com.pl/images/bip/uchwaly/2016/Uchwala.212.XXXIII.2016-12-20.pdf

https://tiny.pl/tm7bn

Uchwała nr XXVII/183/2016 Rady Gminy Świlcza z dnia 30 lipca 2016 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 3/2006 w miejscowościach Świlcza i Rudna Wielka

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 3/2006 w miejscowościach Świlcza i Rudna Wielka

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 3/2006

47,3

2016-09-24

http://edziennik.rzeszow.uw.gov.pl/WDU_R/2016/3001/akt.pdf

https://tiny.pl/tm7bk

Uchwała nr XXV/171/2016 Rady Gminy Świlcza z dnia 27 czerwca 2016r. w sprawie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego w miejscowości Świlcza

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego w miejscowości Świlcza

 

1,6

2016-08-02

http://edziennik.rzeszow.uw.gov.pl/WDU_R/2016/2554/akt.pdf

https://tiny.pl/tm7bs

Uchwała Nr IX/64/2011 Rady Gminy Świlcza z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 4/2006 w miejscowości Świlcza

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nr 4/2006 w miejscowości Świlcza

4/2006

47,1

2014-09-24

http://swilcza.jocgis.pl/uchwaly/MPZP_4_2006_uchwala_IX_64_2011.pdf

https://tiny.pl/tm7bz

Uchwała Nr XXVI/206/2012 Rady Gminy Świlcza z dnia 3 października 2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 3/2009 w miejscowości Trzciana – cz. I

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nr 3/2009 w miejscowości Trzciana - cz. I

3/2009

27,6

2012-12-02

http://swilcza.jocgis.pl/uchwaly/MPZP_3_2009_uchwala_XXVI_206_2012.pdf

https://tiny.pl/tm7b3

Uchwała Nr XXIV/191/2012 Rady Gminy Świlcza z dnia 27 lipca 2012 r. w sprawie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 2/2010 dla części obszaru Gminy Świlcza, obejmującego teren o powierzchni ok. 4 ha położony w północnej części miejscowości Bratkowice

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nr 2/2010 dla części obszaru Gminy Świlcza, obejmujący teren o powierzchni ok. 4 ha położony w północnej części miejscowości Bratkowice

2/2010

3,9

2012-11-07

http://swilcza.jocgis.pl/uchwaly/MPZP_2_2010_uchwala_XXIV_191_2012.pdf

https://tiny.pl/tm7zq

Uchwała Nr XVIII/130/2012 Rady Gminy Świlcza z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 1/2010 terenu położonego w miejscowości Świlcza - 1

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nr 1/2010 terenu położonego w miejscowości Świlcza -1

1/2010

61,0

2012-04-21

http://swilcza.jocgis.pl/uchwaly/MPZP_1_2010_uchwala_XVIII_130_2012.pdf

https://tiny.pl/tm7z7

Uchwała Nr XLVII/447/2010 Rady Gminy Świlcza z dnia 28 października 2010 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 1/2007 w miejscowości Świlcza i Rudna Wielka

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nr 1/2007 w miejscowości Świlcza i Rudna Wielka

1/2007

120,1

2011-02-04

http://swilcza.jocgis.pl/uchwaly/MPZP_1_2007_uchwala_XLVIII_447_2010.pdf

https://tiny.pl/tm7zf

Uchwała Nr XLII/382/2010 Rady Gminy Świlcza z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 10/2006 w miejscowości Bratkowice

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nr 10/2006 w miejscowości Bratkowice

10/2006

0,8

2010-07-07

http://swilcza.jocgis.pl/uchwaly/MPZP_10_2006_uchwala_XLII_382_2010.pdf

https://tiny.pl/tm9cc

Uchwała Nr XV/136/2007 Rady Gminy Świlcza z dnia 29 stycznia 2008r. w sprawie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 9/2006 w miejscowości Bratkowice

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nr 9/2006 w miejscowości Bratkowice

9/2006

5,2

2008-03-31

http://swilcza.jocgis.pl/uchwaly/MPZP_9_2006_uchwala_XV_136_2007.pdf

https://tiny.pl/tm9cf

Uchwała Nr XXIV/204/2005 Rady Gminy Świlcza z dnia 28 kwietnia 2005 r. w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 01/2004 we wsi Świlcza

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nr 01/2004 we wsi Świlcza

01/2004

3,3

2006-06-04

http://swilcza.jocgis.pl/uchwaly/MPZP_01_2004_uchwala_XXIV_204_2005.pdf

https://tiny.pl/tm9f4

Uchwała Nr XXVI/214/2005 Rady Gminy Świlcza z dnia 20 lipca 2005 r. w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego w miejscowości Mrowla

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nr 1/2005 w miejscowości Mrowla

1/2005

1,3

2005-09-05

http://swilcza.jocgis.pl/uchwaly/MPZP_uchwala_XXVI_214_2005.pdf

https://tiny.pl/tm9fk

Uchwała Nr IX/84/2003 Rady Gminy Świlcza z dnia 30 października 2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Świlcza

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nr 7/02 terenu pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną we wsi Świlcza

7/02

2,9

2003-12-13

http://swilcza.jocgis.pl/uchwaly/MPZP_uchwala_IX_84_2003.pdf

https://tiny.pl/tm9f2

Uchwała Nr IV/38/2003 Rady Gminy Świlcza z dnia 21 marca 2003 w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 5/2002 pod zabudowę usługową z dopuszczeniem funkcji mieszkaniowej we wsi Świlcza

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nr 5/2002 pod zabudowę usługową z dopuszczeniem funkcji mieszkaniowej we wsi Świlcza

5/2002

0,3

2003-05-01

http://swilcza.jocgis.pl/uchwaly/MPZP_5_2002_uchwala_IV_38_2003.pdf 

https://tiny.pl/tm9f8

Uchwała Nr XXIX/306/2002 Rady Gminy Świlcza z dnia 9 października 2002 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 2/01 we wsi Błędowa Zgłobieńska

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nr 2/01 terenu pod boisko sportowe we wsi Błędowa Zgłobieńska

2/01

1,7

2002-12-19

http://swilcza.jocgis.pl/uchwaly/MPZP_2_01_uchwala_XXIX_306_2002.pdf

https://tiny.pl/tm9fv

Uchwała Nr XVIII/187/2001 Rady Gminy Świlcza z dnia 27 kwietnia 2001 r. w sprawie uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Nr 46/99 we wsi Mrowia i Nr 80/99 we wsi Świlcza

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nr 46/99 terenów pod cmentarz w miejscowości - Mrowla

46/99

4,2

2001-08-10

http://swilcza.jocgis.pl/uchwaly/MPZP_46_80_99_uchwala_XVIII_187_2001.pdf

https://tiny.pl/tm9f3

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nr 80/99 terenu pod rozbudowę cmentarza w miejscowości Świlcza

80/99

1,4

2001-08-10

https://tiny.pl/tm9fb

Uchwała Nr XV/140/2000 Rady Gminy Świlcza z dnia 27 września 2000 r. w sprawie uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Świlcza

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nr 1/99 terenu pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną w miejscowości - Bratkowice

1/99

5,7

2000-11-27

http://swilcza.jocgis.pl/uchwaly/MPZP_1_84_99_uchwala_XV_140_2000.pdf

https://tiny.pl/tm95h

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nr 2/99 terenu pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną w miejscowości - Bratkowice

2/99

0,1

2000-11-27

https://tiny.pl/tm95x

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nr 3/99 terenu pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną w miejscowości - Bratkowice

3/99

0,1

2000-11-27

https://tiny.pl/tm95l

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nr 4/99 terenu pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną w miejscowości - Bratkowice

4/99

0,6

2000-11-27

https://tiny.pl/tm95n

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nr 5/99 terenu pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną w miejscowości - Bratkowice

5/99

0,4

2000-11-27

https://tiny.pl/tm95k

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nr 6/99 terenu pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną w miejscowości - Bratkowice

6/99

0,2

2000-11-27

https://tiny.pl/tm952

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nr 8/99 terenu pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną w miejscowości - Bratkowice

8/99

0,1

2000-11-27

https://tiny.pl/tm98x

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nr 9/99 terenów pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną w miejscowości - Bratkowice

9/99

2,8

2000-11-27

https://tiny.pl/tm9j5

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nr 10/99 terenów pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną w miejscowości - Bratkowice

10/99

0,2

2000-11-27

https://tiny.pl/tm9j1

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nr 11/99 terenów pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną w miejscowości - Bratkowice

11/99

0,1

2000-11-27

https://tiny.pl/tm9jj

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nr 12/99 terenów pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną w miejscowości - Bratkowice

12/99

0,4

2000-11-27

https://tiny.pl/tm9jp

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nr 13/99 terenów pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną w miejscowości - Woliczka

13/99

0,4

2000-11-27

https://tiny.pl/tm9j4

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nr 14/99 terenów pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną w miejscowości - Woliczka

14/99

0,3

2000-11-27

http://swilcza.jocgis.pl/uchwaly/MPZP_1_84_99_uchwala_XV_140_2000.pdf

https://tiny.pl/tm9jk

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nr 15/99 terenów pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną w miejscowości - Woliczka

15/99

0,5

2000-11-27

https://tiny.pl/tm9j2

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nr 16/99 terenów pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną w miejscowości - Woliczka

16/99

1,0

2000-11-27

https://tiny.pl/tm9j6

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nr 17/99 terenów pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną w miejscowości - Woliczka

17/99

0,2

2000-11-27

https://tiny.pl/tm9jb

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nr 18/99 terenów pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną w miejscowości - Woliczka

18/99

0,3

2000-11-27

https://tiny.pl/tm9j3

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nr 19/99 terenów pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną w miejscowości - Woliczka

19/99

0,3

2000-11-27

https://tiny.pl/tm9ph

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nr 20/99 terenów pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną w miejscowości - Woliczka

20/99

0,3

2000-11-27

https://tiny.pl/tm9pq

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nr 21/99 terenów pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną w miejscowości - Woliczka

21/99

0,4

2000-11-27

https://tiny.pl/tm9lf

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nr 22/99 terenów pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną w miejscowości - Woliczka

22/99

0,2

2000-11-27

https://tiny.pl/tm9l5

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nr 23/99 terenów pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną w miejscowości - Woliczka

23/99

0,3

2000-11-27

https://tiny.pl/tm9nv

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nr 24/99 terenów pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną w miejscowości - Woliczka

24/99

0,3

2000-11-27

https://tiny.pl/tm9nb

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nr 25/99 terenów pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną w miejscowości - Woliczka

25/99

0,5

2000-11-27

https://tiny.pl/tm9nz

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nr 26/99 terenów pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną w miejscowości - Błędowa Zgłobieńska

26/99

0,2

2000-11-27

https://tiny.pl/tm9n3

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nr 27/99 terenów pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną w miejscowości - Błędowa Zgłobieńska

27/99

0,1

2000-11-27

https://tiny.pl/tm9kh

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nr 28/99 terenu pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną w miejscowości - Błędowa Zgłobieńska

28/99

0,2

2000-11-27

https://tiny.pl/tm9kq

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nr 29/99 terenów pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną w miejscowości - Błędowa Zgłobieńska

29/99

0,1

2000-11-27

http://swilcza.jocgis.pl/uchwaly/MPZP_1_84_99_uchwala_XV_140_2000.pdf

https://tiny.pl/tm9kx

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nr 30/99 terenów pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną w miejscowości - Błędowa Zgłobieńska

30/99

0,5

2000-11-27

https://tiny.pl/tm9kg

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nr 43/99 terenu pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną w miejscowości - Mrowla

43/99

0,7

2000-11-27

https://tiny.pl/tm9kc

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nr 44/99 terenów pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną w miejscowości - Mrowla

44/99

2,0

2000-11-27

https://tiny.pl/tm9kd

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nr 45/99 terenów pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną w miejscowości - Mrowla

45/99

0,2

2000-11-27

https://tiny.pl/tm9kj

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nr 48/99 terenu pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną w miejscowości - Trzciana

48/99

0,4

2000-11-27

https://tiny.pl/tm9kl

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nr 49/99 terenu pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną w miejscowości - Trzciana

49/99

0,2

2000-11-27

https://tiny.pl/tm9k4

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nr 51/99 terenu pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną w miejscowości - Trzciana

51/99

0,3

2000-11-27

https://tiny.pl/tm9kn

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nr 52/99 terenu pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną w miejscowości - Trzciana

52/99

0,5

2000-11-27

https://tiny.pl/tm9k8

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nr 53/99 terenu pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną w miejscowości - Trzciana

53/99

0,2

2000-11-27

https://tiny.pl/tm9kv

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nr 54/99 terenu pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną w miejscowości - Trzciana

54/99

0,5

2000-11-27

https://tiny.pl/tm9k3

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nr 55/99 terenu pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną w miejscowości - Trzciana

55/99

0,4

2000-11-27

https://tiny.pl/tm929

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nr 57/99 terenu pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną w miejscowości - Dąbrowa

57/99

4,4

2000-11-27

https://tiny.pl/tm92w

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nr 58/99 terenów pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną w miejscowości - Dąbrowa

58/99

0,9

2000-11-27

https://tiny.pl/tm92c

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nr 59/99 terenów pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną w miejscowości - Dąbrowa

59/99

1,4

2000-11-27

https://tiny.pl/tm92d

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nr 60/99 terenu pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną w miejscowości - Dąbrowa

60/99

1,6

2000-11-27

http://swilcza.jocgis.pl/uchwaly/MPZP_1_84_99_uchwala_XV_140_2000.pdf

https://tiny.pl/tm92f

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nr 61/99 terenu pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną w miejscowości - Dąbrowa

61/99

0,2

2000-11-27

https://tiny.pl/tm925

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nr 62/99 terenów pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną w miejscowości - Dąbrowa

62/99

1,0

2000-11-27

https://tiny.pl/tm92j

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nr 63/99 terenów pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną w miejscowości - Dąbrowa

63/99

1,6

2000-11-27

https://tiny.pl/tm92p

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nr 64/99 terenu pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną w miejscowości - Dąbrowa

64/99

1,2

2000-11-27

https://tiny.pl/tm92l

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nr 66/99 terenu pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną w miejscowości - Rudna Wielka

66/99

0,2

2000-11-27

https://tiny.pl/tm924

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nr 67/99  terenu pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną w miejscowości - Rudna Wielka

67/99

0,5

2000-11-27

https://tiny.pl/tm92n

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nr 68/99 terenu pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną w miejscowości - Rudna Wielka

68/99

0,5

2000-11-27

https://tiny.pl/tm922

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nr 70/99 terenu pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną w miejscowości - Rudna Wielka

70/99

1,2

2000-11-27

https://tiny.pl/tm928

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nr 71/99 terenu pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną w miejscowości - Świlcza

71/99

0,2

2000-11-27

https://tiny.pl/tm92s

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nr 74/99 terenów pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną w miejscowości - Świlcza

74/99

1,1

2000-11-27

https://tiny.pl/tm926

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nr 75/99 terenów pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną w miejscowości - Świlcza

75/99

0,3

2000-11-27

https://tiny.pl/tm92v

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nr 76/99 terenu pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną w miejscowości - Świlcza

76/99

0,3

2000-11-27

https://tiny.pl/tm92z

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nr 77/99 terenu pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną w miejscowości - Świlcza

77/99

0,4

2000-11-27

https://tiny.pl/tm923

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nr 82/99 terenu pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną w miejscowości - Świlcza

82/99

1,2

2000-11-27

https://tiny.pl/tm98g

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nr 83/99 terenów pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną w miejscowości - Świlcza

83/99

5,8

2000-11-27

http://swilcza.jocgis.pl/uchwaly/MPZP_1_84_99_uchwala_XV_140_2000.pdf

https://tiny.pl/tm98t

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nr 84/99 terenów pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną w miejscowości - Świlcza

84/99

1,4

2000-11-27

https://tiny.pl/tm987

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nr 85/99

85/99

1,3

2000-11-27

http://swilcza.jocgis.pl/uchwaly/MPZP_85_86_99_uchwala_XV_141_2000.pdf

https://tiny.pl/tm98r

Uchwała Nr II/9/98 Rady Gminy Świlcza z dnia 26 listopada 1998 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 3/98 terenu kaplicy kościelnej we wsi Świlcza - Kamyszyn

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nr 3/98 terenu kaplicy kościelnej we wsi Świlcza - Kamyszyn

3/98

0,2

1998-11-26

http://swilcza.jocgis.pl/uchwaly/MPZP_3_98_uchwala_II_9_98.pdf

https://tiny.pl/tm958

Uchwała Nr XXXII/225/98 Rady Gminy Świlcza z dnia 16 czerwca 1998 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 1/98 we wsi Świlcza

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nr 1/98 terenu kompleksu handlowo - administracyjnego z parkingiem we wsi Świlcza

1/98

1,5

1998-07-14

http://swilcza.jocgis.pl/uchwaly/MPZP_1_98_uchwala_XXXII_225_98.pdf

https://tiny.pl/tm95v

Uchwała Nr XXXII/226/98 Rady Gminy Świlcza z dnia 16 czerwca 1998 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 2/98 - terenu kontenerowej stacji paliw i usług nieuciążliwych we wsi Świlcza

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nr 2/98  -  terenu kontenerowej stacji paliw i usług nieuciążliwych we wsi Świlcza

2/98

0,8

1998-07-14

http://swilcza.jocgis.pl/uchwaly/MPZP_2_98_uchwala_XXXII_226_98.pdf

https://tiny.pl/tm956

Uchwała Nr XXVII/195/97 Rady Gminy Świlcza z dnia 27 listopada 1997 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu urządzeń i obiektów obsługi komunikacji we wsi Dąbrowa

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nr 4/97 terenu urządzeń i obiektów obsługi komunikacji we wsi Dąbrowa

4/97

1,9

1997-12-26

http://swilcza.jocgis.pl/uchwaly/MPZP_uchwala_XXVII_195_97.pdf

https://tiny.pl/tm95b

Uchwała Nr XXVII/196/97 Rady Gminy Świlcza z dnia 27 listopada 1997 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu kaplicy cmentarnej i parkingu z dojazdem we wsi Mrowla

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nr 1/97 terenu kaplicy cmentarnej, parkingu z dojazdem we wsi Mrowia

1/97

0,2

1997-12-26

http://swilcza.jocgis.pl/uchwaly/MPZP_uchwala_XXVII_196_97.pdf

https://tiny.pl/tm91h

Uchwała Nr XXV/186/97 Rady Gminy Świlcza z dnia 17 czerwca 1997 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego cmentarza we wsi Woliczka

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nr 2/97 terenu cmentarza we wsi Woliczka

2/97

3,0

1997-08-14

http://swilcza.jocgis.pl/uchwaly/MPZP_uchwala_XXV_186_97.pdf

https://tiny.pl/tm953