Ochrona Środowiska

Ochrona środowiska to działania mające na celu właściwe korzystanie z zasobów i składników środowiska, zarówno ożywionych jak i nieożywionych.

Ustawa POŚ definiuje ochronę środowiska jako podjęcie lub zaniechanie działań, umożliwiające zachowanie lub przywrócenie równowagi przyrodniczej. Ochrona środowiska polega przede wszystkim na:

– racjonalnym kształtowaniu środowiska i gospodarowaniu zasobami środowiska zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju,

– przeciwdziałaniu zanieczyszczeniom,

– przywracaniu elementów przyrodniczych do stanu właściwego.

 

 

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
piątek, 05 styczeń 2018 14:05 Bogdan Dworak
Artykuł został zmieniony. piątek, 05 styczeń 2018 14:06 Bogdan Dworak
Artykuł został zmieniony. piątek, 05 styczeń 2018 14:06 Bogdan Dworak
Artykuł został zmieniony. piątek, 05 styczeń 2018 14:08 Bogdan Dworak
Artykuł został zmieniony. piątek, 05 styczeń 2018 14:08 Bogdan Dworak