Finanse

Budżet gminy

Tytuł Opublikowano Odsłony
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Świlcza za 2020 rok 19-08-2021 Odsłon: 195
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Świlcza za 2019 rok 19-07-2020 Odsłon: 512
Zarządzenie Nr 55.2019 Wójta Gminy Świlcza z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Świlcza za 2018 rok 12-04-2019 Odsłon: 736
Zarządzenie Nr 137.2018 Wójta Gminy Świlcza z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Świlcza oraz przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za pierwsze półrocze 2018 r. 12-04-2019 Odsłon: 567
Zarządzenie NR 56.2018 Wójta Gminy Świlcza z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy ŚwiIcza za 2017 rok 12-04-2019 Odsłon: 588
Uchwała Nr 5/44/2017 z dnia 17 października 2017 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie: informacji Wójta Gminy Świlcza o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2017 r. 17-10-2017 Odsłon: 881
Zarządzenie Nr 124.2017 Wójta Gminy Świlcza z dnia 18 kwietnia 2017 r. w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Świlcza oraz przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za pierwsze półrocze 2017 18-08-2017 Odsłon: 765
Uchwała Nr V/33/2017 z dnia 11 maja 2017 r. Składu Orzekającego RIO w Rzeszowie w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Świlcza sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2016 rok 11-05-2017 Odsłon: 760
Zarządzenie Nr 35.2017 Wójta Gminy Świlcza z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Świlcza za 2016 rok 11-05-2017 Odsłon: 756
Uchwała Nr XXXIV/214/2016 Rady Gminy Świlcza z dnia 28 grudnia 2016 r. - Uchwała budżetowa Gminy Świlcza na rok 2017 28-12-2016 Odsłon: 742
Uchwała Nr XXXIV/215/2016 Rady Gminy Świlcza z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Świlcza 28-12-2016 Odsłon: 834
Zarządzenie nr 90/2016 Wójta Gminy Świlcza z dnia 25 sierpnia 2016 roku w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Świlcza oraz przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za pierwsze półrocze 2016 roku 25-08-2016 Odsłon: 761
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Świlcza za 2015 rok 28-04-2016 Odsłon: 768
Uchwała Nr XVII/111/2016 Rady Gminy Świlcza z dnia 27 stycznia 2016 r. - Uchwała Budżetowa Gminy Świlcza na rok 2016 28-04-2016 Odsłon: 748
Uchwała Nr XVII/112/2016 Rady Gminy Świlcza z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Świlcza 28-04-2016 Odsłon: 760