Konkursy na stanowiska

Konkursy na stanowiska

Tytuł Opublikowano Odsłony
2018.07.04: Ogłoszenie o naborze na stanowisko referenta w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Świlczy 04-07-2018 Odsłon: 800
2018.06.29: Nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - Dyrektora Żłobka Gminnego w Bratkowicach 29-06-2018 Odsłon: 511
2018.06.12: Wyniki konkursu na stanowisko pracownika socjalnego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Świlczy 13-06-2018 Odsłon: 788
2018.04.13: Wyniki konkursu na stanowisko pracownika socjalnego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Świlczy 18-04-2018 Odsłon: 716
2018.03.29: Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracownika socjalnego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Świlczy 29-03-2018 Odsłon: 598
ORP.2110.2.2018: Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze młodszego referenta w Referacie Nieruchomości, Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska w Urzędzie Gminy Świlcza 14-03-2018 Odsłon: 743
ORP.2110 .2.2018: Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze młodszego referenta w Referacie Nieruchomości, Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska w Urzędzie Gminy Świlcza 02-03-2018 Odsłon: 608
GOPS.120.1.2018: Informacja o wyniku naboru na stanowisko Księgowego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Świlczy 01-03-2018 Odsłon: 766
2018.02.23: Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko urzędnicze: Księgowy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Świlczy 23-02-2018 Odsłon: 734
ORP.2110.2.2018: Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko urzędnicze - młodszy referent w Urzędzie Gminy Świlcza w Referacie Nieruchomości, Planowania, Przestrzennego i Ochrony Środowiska 19-02-2018 Odsłon: 737
2018.02.12: Zarządzenie Nr 26.2018 Wójta Gminy Świlcza z dnia 12 lutego 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie przeprowadzenia naboru w celu wyłonienia kandydata na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Nieruchomości, Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska w Urzędzie Gminy Świlcza - młodszego referenta 19-02-2018 Odsłon: 531
2018.02.16: Konkursy na stanowiska: 1. Dyrektora Szkoły Podstawowej im. św. Jana Kantego w Świlczy; 2. Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Bratkowicach; 3. Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Stanisława Dąmbskiego w Rudnej Wielkiej; 4. Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Marii Konopnickiej w Mrowli 16-02-2018 Odsłon: 1121
2018.02.12: Nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Księgowy w projekcie pn. "Funkcjonowanie Środowiskowej Świetlicy Socjoterapeutycznej w Świlczy" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020 w zakresie osi priorytetowych VII-IX RPO WP 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 12-02-2018 Odsłon: 660
2018.02.06: Nabór na wolne stanowisko urzędnicze młodszy referent w Referacie Nieruchomości, Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska w Urzędzie Gminy Świlcza 06-02-2018 Odsłon: 769
2018.02.05: Szkoła Podstawowa im. św. Jana Kantego w Świlczy - nabór na wolne stanowisko konserwatora 05-02-2018 Odsłon: 899
2018.01.31: Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze inspektora w Urzędzie Stanu Cywilnego i Referacie Spraw Społeczno-Obywatelskich w Urzędzie Gminy Świlcza 31-01-2018 Odsłon: 759
2018.01.25: Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko urzędnicze inspektor w Urzędzie Stanu Cywilnego i Spraw Spoleczno-Obywatelskich w Urzędzie Gminy Świlcza 25-01-2018 Odsłon: 801
2018.01.12: Wójt Gminy Świlcza ogłasza konkurs na wolne stanowisko urzędnicze inspektor w Urzędzie Stanu Cywilnego i Spraw Spoleczno-Obywatelskich w Urzędzie Gminy Świlcza 12-01-2018 Odsłon: 932
2018.01.12: Informacja o nierozstrzygnięciu naboru na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora w referacie Nieruchomości, Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska w Urzędzie Gminy Świlcza 12-01-2018 Odsłon: 1011
2017.12.22: Wójt Gminy Świlcza ogłasza konkurs na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora w Referacie Nieruchomości, Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska w Urzędzie Gminy Świlcza 22-12-2017 Odsłon: 744

Podkategorie