Do zadań Radcy Prawnego należy:

1. Świadczenie obsługi prawnej na rzecz Urzędu i pozostałych jednostek organizacyjnych Gminy, a w szczególności:

1) udzielanie porad i konsultacji prawnych pracownikom,
2) na pisemny wniosek pracownika sporządzanie opinii prawnych i udzielanie wyjaśnień i interpretacji prawnych w formie pisemnej,
3) opiniowanie - pod względem zgodności z prawem - projektów uchwał, zarządzeń, oraz projektów umów cywilno - prawnych,
4) obsługa prawna sesji Rady.

2. Występowanie przed sądami i innymi urzędami w ramach zastępstwa prawnego i procesowego.

 

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został zmieniony. niedziela, 31 grudzień 2017 15:42 Bogdan Dworak
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 01 styczeń 2018 09:48 Bogdan Dworak