RGP.7013.1.1.2018: Opracowanie dokumentacji techniczno – prawnej na przebudowę drogi gminnej nr 108752R w miejscowości Bratkowice polegającą na budowie chodnika dla pieszych z odwodnieniem w km 0+000 - km 0+425 wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji i pozw