RGP.2151.8.2018: Określenie wartości nieruchomości niezabudowanych i zabudowanych na terenie Gminy Świlcza