RGI.7013.2.2018: Usługi - Transport materiałów drogowych w roku 2018

Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 części.
Oferty można składać na dowolną ilość części.
Dla każdej części zamówienia będzie oddzielnie wybierana oferta najkorzystniejsza.

Część nr 1: Usługi transportowe samochodem samowyładowczym o ładowności 18t:
a) wynajem samochodu do transportu kruszywa i innych materiałów – rozliczanie wynajmu samochodu za ładowny tonokilometr,
b) wynajem samochodu do transportu mas ziemnych przy robotach prowadzonych przez gminną grupę remontową – rozliczanie godzinowe wynajmu samochodu.

Zakres:
Transport materiałów sypkich samochodem samowyładowczym o ładowności 18 t. (dopuszczalna odchyłka ładowności ±10%).
Transport, rozładunek we wskazanych miejscach na terenie Gminy Świlcza. Rozładunek jednego samochodu może odbywać się w kilku miejscach.
Drogi, na których będą wykonywane usługi są o szerokości min. 3,00 m.
W ofercie należy podać ładowność samochodu oraz cenę za:
► 1 tonokilometr, przy rozliczania części 1a,
► 1 godzinę wynajmu samochodu, przy rozliczania części 1b;

Część nr 2: Transport samochodem samowyładowczym o ładowności 10t. z urządzeniem do załadunku HDS:
a) wynajem samochodu samowyładowczego o ładowności 10t z urządzeniem do załadunku HDS,
b) wynajem samochodu do transportu kruszywa i innych materiałów – rozliczanie wynajmu samochodu za ładowny tonokilometr,
c) wynajem samochodu do transportu mas ziemnych przy robotach prowadzonych przez gminną grupę remontową – rozliczanie godzinowe wynajmu samochodu.

Zakres:
Transport materiałów samochodem o ładowności 10t. (dopuszczalna odchyłka ładowności ±20%) z urządzeniem do załadunku HDS
o udźwigu 1.50t. Transport, rozładunek we wskazanych miejscach na terenie Gminy Świlcza.
Rozładunek jednego samochodu może odbywać się w kilku miejscach.
Drogi, na których będą wykonywane usługi są o szerokości min. 3,00 m.
W ofercie należy podać cenę za:
► 1 m-g wynajmu samochodu wraz z pracą HDS i operatorem, przy rozliczaniu części 2a
► 1 tonokilometr, przy rozliczania części 2b,
► 1 godzinę wynajmu samochodu, przy rozliczania części 2c;

Obowiązkiem wykonawcy jest posiadanie zezwolenia do wykonywania usług zgodnych z przedmiotem zamówienia.