SO.5315.11.2018: Dowóz uczniów z placówek oświatowych z terenu Gminy Świlcza na basen w okresie od 1 marca 2018 roku do 07 czerwca 2018 roku

 
Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dowóz uczniów z placówek oświatowych z terenu Gminy Świlcza na basen i odwiezienie uczniów z powrotem z basenu do placówek oświatowych.

Dowóz dzieci na basen będzie się odbywał wg następującego harmonogramu:

  • Dowóz uczniów na basen OSiR w Głogowie Małopolskim, adres: 36-060 Głogów Małopolski, ul. Parkowa 15,
  • Dowóz dzieci na basen RCSiR w Ropczycach, adres: 39-100 Ropczyce, ul. Konarskiego 6