RGP.6721.3.2017: Sporządzanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Świlcza oraz sporządzenie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Świlcza

 

Uwaga: Dokument do pobrania w zakładce ZAŁĄCZNIKI

    
 

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został zmieniony. czwartek, 22 marzec 2018 11:32 Bogdan Dworak
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 22 marzec 2018 11:39 Bogdan Dworak
Artykuł został zmieniony. czwartek, 22 marzec 2018 11:42 Bogdan Dworak
Artykuł został zmieniony. czwartek, 22 marzec 2018 11:43 Bogdan Dworak
Artykuł został zmieniony. czwartek, 22 marzec 2018 11:44 Bogdan Dworak