RGP.042.20.2017: Adaptacja pomieszczeń przedszkola w Bratkowicach na potrzeby żłobka

  

Przedmiot zamówienia:
   Adaptacja pomieszczeń przedszkolnych (sali z zapleczem, magazynu) w Bratkowicach na potrzeby żłobka oraz remont pochyli dla niepełnosprawnych