RGP.042.20/2.2017: Dostawa wraz z montażem pierwszego wyposażenia żłobka oraz placu zabaw

  

Przedmiot zamówienia:
   Dostawa wraz z montażem pierwszego wyposażenia żłobka - sali i szatni oraz dostawa wyposażenia i zabawek na plac zabaw