RGI.7011.18.2018: Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie specjalności drogowej

 

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest pełnienie obowiązków inspektora nadzoru  inwestorskiego w zakresie specjalności drogowej.

Przedmiot zamówienia został podzielony na 3 części

Oferty można składać na dowolną ilość części:

Część 1

Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności drogowej na zadaniu pn.: Rozwój gospodarki niskoemisyjnej oraz poprawa mobilności mieszkańców poprzez usprawnienie zrównoważonego transportu publicznego na terenie ROF w zakresie:

  • Budowa ciągów pieszo - rowerowych w Gminie Świlcza tj.:
  1. budowa ciągu pieszo – rowerowego wraz z kanalizacją deszczową w ciągu drogi powiatowej nr 2150 R o długości 828,77 m w miejscowości Bratkowice,
  2. budowa ciągu pieszo - rowerowego wraz z kanalizacją deszczową w ciągu drogi powiatowej nr 1386 R oraz drogi powiatowej nr 1333 R o długości 2 400,00 m w miejscowościach Świlcza, Mrowla oraz Rudna Wielka,
  3. budowa ciągu pieszo - rowerowego wraz z kanalizacją deszczową w ciągu drogi powiatowej nr 1377 R o długości 757,91 m w miejscowości Rudna Wielka;
  • Przebudowa zatok autobusowych w Gminie Świlcza;
  • Budowa chodnika wraz z kanalizacją deszczową przy drodze gminnej
    nr 108764 R w miejscowości Rudna Wielka;

Część 2:

Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie specjalności drogowej na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Tworzenie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości na terenie Gminy Świlcza (Strefa Aktywności Gospodarczej) poprzez uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Świlczy”;

Część 3:

Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie specjalności drogowej na zadaniu inwestycyjnym pn.: Przebudowa drogi gminnej nr 137406R w km 0+000 – km 0+796 (dz. nr ewid. 3903) w miejscowości Bratkowice