RGI.7011.20.2018: Usługi - Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na zadaniu pn.: „Tworzenie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości na terenie Gminy Świlcza (Strefa Aktywności Gospodarczej) poprzez uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Świlczy

  

Opis przedmiotu zamówienia:

   1. Przedmiot zamówienia został podzielony na 3 części.
   2. Oferty można składać na dowolną ilość części. 
   3. Dla każdej części zamówienia będzie oddzielnie wybierana oferta najkorzystniejsza. 
   4. Część 1 - Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego – drogowiec,
   5. Część 2 - Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego branży elektrycznej i energetycznej,
   6. Część 3 - Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego branży sanitarnej.