RGI.7021.36.2018: Odnowienie elewacji Przedszkola Publicznego w Bratkowicach

 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Określa projekt budowlany "Roboty budowlane polegające na wykonaniu zadaszenia nad schodami zewnętrznymi prowadzącymi do kotłowni zlokalizowanej w budynku Przedszkola w Bratkowicach", przedmiary robót. Wyceniony przedmiar robót należy dostarczyć wraz z ofertą.