RGI.7011.22.2018: Wykonanie odwodnienia i drenażu boisk sportowych na terenie Gminnego Ośrodka Sportu w Trzcianie

Przedmiot zamówienia:

Wykonanie odwodnienia boisk sportowych obejmującego:

    1) przyłącz kanalizacji deszczowej
    2) drenaż
    3) korytka betonowe odwadniające