RGI.7011.19.2018 - powtórzony II: Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego na zadaniu pn.: Utworzenie Centrum Promocji Dziedzictwa Kulturowego w Gminnym Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Świlczy z siedzibą w Trzcianie jako zachowanie dzie

 

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego na zadaniu pn.: Utworzenie Centrum Promocji Dziedzictwa Kulturowego w Gminnym Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Świlczy z siedzibą w Trzcianie jako zachowanie dziedzictwa kulturowego oraz wsparcie instytucji kultury na terenie ROF w zakresie specjalności:

  • konstrukcyjno - budowlanej;
  • instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych;
  • instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.