GOPS.4216.10.2018: Prowadzenie zajęć terapeutycznych oraz edukacyjnych dla 30 uczestników Środowiskowej Świetlicy Socjoterapeutycznej w Świlczy w ramach realizacji projektu pn. „Funkcjonowanie Środowiskowej Świetlicy Socjoterapeutycznej w Świlczy”


1. Przedmiot zamówienia został podzielony na 5 części.

2. Oferty można składać na dowolną ilość części.
3. Dla każdej części zamówienia będzie oddzielnie wybierana oferta najkorzystniejsza.

Część 1: Prowadzenie zajęć kulinarnych (zajęcia o charakterze terapeutycznym)
Cel zajęć kulinarnych: odpowiedź na zdiagnozowaną trudność w interakacjach, radzenie  w sytuacjach trudnych, nieśmiałość i panowanie nad emocjami – praca w grupie, systematyczność, dokładność, stawianie i osiąganie celów;
O zakupie półproduktów do zajęć decydować będzie osoba prowadząca zajęcia we współpracy z kierownikiem świetlicy oraz wychowawcami (zakup produktów z projektu).
Łączna liczba godzin do przeprowadzenia zajęć kulinarnych: 91 godzin
Średnia liczba godzin do przeprowadzenia zajęć kulinarnych miesięcznie: 14 godzin
Średnia liczba godzin do przeprowadzenia zajęć kulinarnych tygodniowo: 3-5 godzin

Część 2: Prowadzenie zajęć sportowych (zajęcia o charakterze terapeutycznym)
Cel zajęć sportowych: kontrreakcja na nadpobudliwość ruchową;
Łączna liczba godzin do przeprowadzenia zajęć sportowych: 176 godzin
Średnia liczba godzin do przeprowadzenia zajęć sportowych miesięcznie: 27 godzin
Średnia liczba godzin do przeprowadzenia zajęć sportowych tygodniowo: 6-8 godzin

Część: 3: Prowadzenie zajęć z języka angielskiego (zajęcia o charakterze edukacyjnym)
Cel zajęć z języka angielskiego: nabycie umiejętności i kompetencji z języka angielskiego (porozumiewanie się w języku angielskim);
Łączna liczba godzin do przeprowadzenia zajęć z języka angielskiego: 117 godzin
Średnia liczba godzin do przeprowadzenia zajęć z języka angielskiego miesięcznie: 18 godzin
Średnia liczba godzin do przeprowadzenia zajęć z języka angielskiego tygodniowo: 4-6 godzin

Część: 4: Prowadzenie zajęć z języka niemieckiego (zajęcia o charakterze edukacyjnym)           
Cel zajęć z języka niemieckiego: nabycie umiejętności i kompetencji z języka niemieckiego (porozumiewanie się w języku   niemieckim);
Łączna liczba godzin do przeprowadzenia zajęć z języka niemieckiego: 117 godzin
Średnia liczba godzin do przeprowadzenia zajęć z języka niemieckiego miesięcznie: 18 godzin
Średnia liczba godzin do przeprowadzenia zajęć z języka niemieckiego tygodniowo: 4-6 godzin

Część 5: Prowadzenie zajęć informatycznych (zajęcia o charakterze edukacyjnym)
Cel zajęć informatycznych: nabycie umiejętności i kompetencji informatycznych (TIK)
Łączna liczba godzin do przeprowadzenia zajęć informatycznych: 91 godzin
Średnia liczba godzin do przeprowadzenia zajęć informatycznych miesięcznie: 14   godzin
Średnia liczba godzin do przeprowadzenia zajęć informatycznych tygodniowo: 3-5 godzin