RGP.042.17.2017: Zakup wraz z dostawa książek do bibliotek szkolnych w ramach NPRC

  

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa:

  • Załącznik nr 1 – Część I – Wykaz książek do biblioteki szkolnej w Szkole Podstawowej Nr 1 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Bratkowicac
  •  Załącznik nr 2 – Część II - Wykaz książek do biblioteki szkolnej w Szkole Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Bratkowicach
  •  Załącznik nr 3 – Część III - Wykaz książek do biblioteki szkolnej w Szkole Podstawowej Nr 1 im. Marii Konopnickiej w Mrowli
  •  Załącznik nr 4 – Część IV - Wykaz książek do biblioteki szkolnej w Szkole Podstawowej im. Stanisława Dąmbskiego w Rudnej Wielkiej
  •  Załącznik nr 5 – Część V - Wykaz książek do biblioteki szkolnej w Szkole Podstawowej im. św. Jana Kantego w Świlczy
  •  Załącznik nr 6 – Część VI - Wykaz książek do biblioteki szkolnej w Szkole Podstawowej w Trzcianie