RGI.7021.43.2018: Remont instalacji wod – kan oraz schodów zewnętrznych przy budynku Przedszkola w Świlczy

  

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa:

  • przedmiar robót pn.: Remont schodów zewnętrznych przy budynku Przedszkola,
  • przedmiar robót pn.: Remont instalacji wod-kan w Przedszkola Publicznymw Świlczy,
  •  niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia