RGI.7021.12.2018: Zaprojektowanie i wykonanie remontu wybranych elementów wyposażenia w Szkole Podstawowej w Świlczy

  

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa:

  •  Program Funkcjonalno–Użytkowy (PFU)