RGI.7011.26.2018: Opracowanie dokumentacji techniczno - prawnej dla zabytkowego budynku byłego spichlerza w Trzcianie

  

Gmina Świlcza zaprasza do złożenia oferty na opracowanie dokumentacji techniczno - prawnej związanej z realizacją zadania inwestycyjnego pn:

„Przebudowa i rozbudowa z możliwością nadbudowy części parterowej (rewitalizacja) zabytkowego budynku byłego spichlerza umiejscowionego na terenie Zespołu Pałacowo Parkowego  w Trzcianie, dostosowanie do pełnienia funkcji opiekuńczo wychowawczych, integracji społecznej w tym możliwości lokalizacji biblioteki gminnej, aktywności fizycznej, zdrowotnej i intelektualnej a także usług profilaktyczno leczniczych i rehabilitacyjnych, likwidacja barier architektonicznych wykonanie przyłączy wodno kanalizacyjnego, energetycznego i gazowego” na terenie części działki o numerze ewidencyjnym 903/8 w Trzcianie gm. Świlcza.”

z uwzględnieniem możliwości realizacji projektu:

 ”Rewitalizacja Gminy Świlcza – Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF”- projekt  „Utworzenie Gminnego Klubu seniora oraz domu dziennej opieki dla osób starszych na terenie gminy Świlcza poprzez rewitalizacje zabytkowego budynku byłego spichlerza umiejscowionego na terenie zespołu pałacowo – parkowego w Trzcianie i dostosowanie go do pełnienia nowych funkcji”.