RGI.7021.43_2.2018: Remont pokrycia dachu na Przedszkolu Publicznym w Świlczy

  

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa:

  • przedmiar robót.