SO.4464.1.2018: Usługi - Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Świlcza do Zespołu Szkół Specjalnych „UNICEF” w Rzeszowie i Ośrodka Rehabilitacyjnego w Rzeszowie ul. Staszica w roku szkolnym 2018/2019

  

Przedmiotem zamówienia jest bezpieczny i punktualny dowóz uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie gminy Świlcza do Zespołu Szkół Specjalnych im. UNICEF w Rzeszowie przy ul. Ofiar Katynia 1  oraz Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego w Rzeszowie przy ul. Staszica 10 B wraz z zapewnieniem przewożonym uczniom opieki w roku szkolnym 2018/2019.