RGI.7011.29.2018: Usługi - Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego

  

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa:

Przedmiot zamówienia został podzielony na 4 części zamówienia.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert na dowolną liczbę części.
Wykonawca może złożyć ofertę na wybraną przez siebie część lub części z opisanych niżej czterech części

Część 1:

Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Dostawa modułów fotowoltaicznych wraz z wykonaniem instalacji fotowoltaicznych wykorzystujących odnawialne źródła energii dla 8 budynków na terenie Gminy Świlcza” w zakresie specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

Zakres robót objętych nadzorem znajduje się pod linkiem:

http://www.bip.swilcza.com.pl/index.php/zamowienia-publiczne/zamowienia-powyzej-30-tysiecy/przetargi-ogloszone-w-2018-roku/284-rgi-271-2-2018

Wartość inwestycji na podstawie umowy z Wykonawcą robót wynosi 625 396,14 zł netto;

Termin realizacji zamówienia: do 28 września 2018 r.

Część 2:

Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Budowa budynku zaplecza szatniowo – sanitarnego, trybuny, instalacje zewnętrzne elektryczne, przyłącza wod-kan w ramach zadania pn.: Budowa stadionu sportowego w Rudnej Wielkiej – etap I cz. 2 zakres 2018” w zakresie specjalności konstrukcyjno – budowlanej.

Zakres robót objętych nadzorem znajduje się pod linkiem:

http://www.bip.swilcza.com.pl/index.php/zamowienia-publiczne/zamowienia-powyzej-30-tysiecy/przetargi-ogloszone-w-2018-roku/336-rgi-271-30-2018

Wartość inwestycji na podstawie umowy z Wykonawcą robót wynosi 563 502,38 zł netto;

Termin realizacji zamówienia: do 20 grudnia 2018 r.

Część 3:

Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Budowa budynku zaplecza szatniowo – sanitarnego, trybuny, instalacje zewnętrzne elektryczne, przyłącza wod-kan w ramach zadania pn.: Budowa stadionu sportowego w Rudnej Wielkiej – etap I cz. 2 zakres 2018” w zakresie specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

Zakres robót objętych nadzorem znajduje się pod linkiem:

http://www.bip.swilcza.com.pl/index.php/zamowienia-publiczne/zamowienia-powyzej-30-tysiecy/przetargi-ogloszone-w-2018-roku/336-rgi-271-30-2018

Wartość inwestycji na podstawie umowy z Wykonawcą robót wynosi 191 961,85 zł netto;

Termin realizacji zamówienia: do 20 grudnia 2018 r.

Część 4:

Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Budowa budynku zaplecza szatniowo – sanitarnego, trybuny, instalacje zewnętrzne elektryczne, przyłącza wod-kan w ramach zadania pn.: Budowa stadionu sportowego w Rudnej Wielkiej – etap I cz. 2 zakres 2018” w zakresie specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.

Zakres robót objętych nadzorem znajduje się pod linkiem:

http://www.bip.swilcza.com.pl/index.php/zamowienia-publiczne/zamowienia-powyzej-30-tysiecy/przetargi-ogloszone-w-2018-roku/336-rgi-271-30-2018

Wartość inwestycji na podstawie umowy z Wykonawcą robót wynosi 65 064,13 zł netto;

Termin realizacji zamówienia: do 20 grudnia 2018 r.