RGI.7021.9.2018: Usługi - Wymiana okien w budynku szkoły podstawowej w Błędowej Zgłobieńskiej

  

Przedmiot zamówienia jest:Przedmiot zamówienia jest:

Wymiana okien w budynku szkoły podstawowej w Błędowej Zgłobieńskiej.

Zakres robót obejmuje:

1) demontaż wraz z wywiezieniem starych okien drewnianych,

2) dostawę i montaż nowych okien z PCV w kolorze białym oraz istniejących parapetów zewnętrznych - ilości i orientacyjne wymiary w świetle ościeży w załączniku nr 1- parametry techniczne - zgodnie z obowiązującym i przepisami prawa,- obróbka ościeży zewnętrznych i wewnętrznych (naprawa i uzupełnienie tynków zewnętrznych i wewnętrznych oraz tynków pod parapetami, malowanie ościeży),

• Teren budowy winien być zabezpieczony i oznakowany, w obrębie wykonywanych robót należy zapewnić bezpieczeństwo użytkownikom obiektu.
• Wykonawca odpowiada za zabezpieczenie terenu i bezpieczeństwo w rejonie prowadzonych robót, po zakończeniu prac Wykonawca doprowadzi teren do czystości i porządku.
• Okres gwarancji i rękojmi wynosi 60 miesięcy.