SDS.261.1.2018: Dowożenie i odwożenie niepełnosprawnych uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Woliczce w 2019 roku

  

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa niniejsze ogłoszenie o zamówieniu.