RGI.7011.38.2018: Przebudowa i remont Domu Ludowego w Dąbrowie, dostosowanie pomieszczeń do funkcji biblioteki, termomodernizacja budynku - zaprojektowanie instalacji centralnego ogrzewania wraz z instalacją fotowoltaiczną w Dąbrowie

  

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa niniejsze ogłoszenie o zamówieniu.