RGI.7013.15.2018: Remont Domu Ludowego w Dąbrowie, dostosowanie pomieszczeń do funkcji biblioteki

  

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Remont Domu Ludowego w Dąbrowie, dostosowanie pomieszczeń do funkcji biblioteki