RGI.7011.9.2019: Opracowanie dokumentacji techniczno - prawnej - Zagospodarowanie poddasza w pawilonie sportowym w Bratkowicach dz. nr ew. 890

  
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Opracowanie dokumentacji projektowej zagospodarowania poddasza w Pawilonie sportowym w Bratkowicach.