RGI.7013.1.2019: Dostawa urządzeń oraz montaż uruchomienie instalacji klimatyzacji w jednostkach organizacyjnych Gminy Świlcza

  
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Zamówienie obejmuje dobór, dostawę, montaż i uruchomienie fabrycznie nowych klimatyzatorów w następujących jednostkach Gminy Świlcza:

1. Szkoła w Mrowli:

 • 2 sale lekcyjne,
 • sekretariat.

2. Przedszkole Publiczne w Świlczy:

 • 6 sal zajęć,
 • jadalnia,
 • pomieszczenia biurowe: sekretariat, pok. dyr., pok. nauczycielski, pok. intendenta, pok. terapii.

3. Dom Ludowy w Bratkowicach - filia GCKSiR:

 • sala lustrzana,
 • kuchnia.

Zakres rzeczowy obejmuje:

 1. montaż urządzeń - klimatyzatorów (jednostki zewnętrzne i wewnętrzne) wraz z przynależnym osprzętem i armaturą,
 2. podłączenie jednostki zewnętrznej i wewnętrznej,
 3. podłączenie systemu klimatyzacji do istniejącej lub doprowadzonej instalacji elektrycznej,
 4. sprawdzenie szczelności układu chłodniczego,
 5. uruchomienie systemu klimatyzacji,
 6. instruktaż obsługi klimatyzacji.