RGI.7011.2.2019: Opracowanie dokumentacji techniczno - prawnej budowy oświetlenia dróg gminnych w m. Świlcza, Mrowla, Bratkowice, Rudna Wielka, Błędowa Zgłobieńska gm. Świlcza

  
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

 • Oświetlenie dróg gminnych w Świlczy:
 1. Oświetlenie przy DK 94, od istniejących latarni do przystanku MPK-strona północna ok 270 m 6 latarni, oraz dołożenie 3 lamp na słupach istniejących kabel ziemny tj. wzdłuż działki 1802/9 do dz. 1810/1;
 2. Oświetlenie drogi gminnej dz. nr 3713 - montaż 3 lamp na sł 62/7/F, 63/7/F, 52/7/E;
 3. Oświetlenie drogi przy ,,Osiedlu'' (m.in. działka nr ew . 4048/2), 10 słupów sieci szerokopasmowych i 6 słupów PGE - lamp 17.
 • Oświetlenie dróg gminnych w Mrowli:
 1. Oświetlenie drogi na działce nr 1601-tzw. Osiedle "Lotnisko'';
 2. Uzupełnienie lampy na słupie oświetleniowym działka nr 1750/9;
 3. Uzupełnienie lampy na słupie oświetleniowym działka nr 2710/26;
 4. Uzupełnienie lampy na ostatnim słupie oświetleniowym - droga na cmentarz;
 5. Oświetlenie siłowni plenerowej - montaż lampy hybrydowej na działce nr 2710/37.
 • Uzupełnienie brakującego oświetlenia na terenie wsi Bratkowice - Dąbry:
 1. na słupie 32/1/4/A (przed 781);
 2. na słupie 32/4/A (przed 782A);
 3. na słupie 14/7/B przy działce nr 1717/6  nr d. 770A - (gniazdo bocianie).
 • Uzupełnienie brakującego oświetlenia przy lokalnych drogach w Rudnej Wielkiej:
 1. ciąg pieszo-rowerowy dz. 875/5 do 868/2 - 750 m;
 2. 629/10 do 629/8 - 230 m;
 3. 741/5 do 741/8 - 200 m.
 • Oświetlenie drogi w Błędowej Zgłobieńskiej - od szkoły w kierunku kościoła: dz. 713/2 - 711 - 724: 220 m.