SP-204-1/2019: Dowóz posiłków do SP w Rudnej Wielkiej, SP Nr 1 w Mrowli i SP Nr 2 w Bratkowicach

 
Opis przedmiotu zamówienia:

Dowożenie termosów z żywnością do:

1) Szkoły Podstawowej w Rudnej Wielkiej,
2) Szkoły Podstawowej Nr 1 w Mrowli,
3) Szkoły Podstawowej Nr 2 w Bratkowicach,

i odwożeniu pustych termosów z w/w placówek do Przedszkola w Bratkowicach na rok 2019