RGI.042.23.2018/9: Rozeznanie cenowe - Sukcesywne świadczenie usługi cateringowej dla 197 uczestników szkoleń w ramach realizacji projektu pn.: „Rozwijamy kompetencje cyfrowe w Gminie Świlcza”

  
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywne świadczenie usług cateringowych dla 197 uczestników szkoleń w ramach realizacji projektu pn.: „Rozwijamy kompetencje cyfrowe w Gminie Świlcza” odbywających się w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 27 marca 2020 r.