RGI.7013.11.2019: Roboty budowlane - Termomodernizacja Pawilonu Sportowego w Mrowli

  
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

1) opis docieplenia ścian budynku wraz z kolorystyką elewacji,
2) przedmiar robót pn.: Termomodernizacja Pawilonu Sportowego w Mrowli,
3) niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.