RGP.6232.1.2019: Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Świlcza

  
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie usuwania odpadów niebezpiecznych zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie gminy Świlcza