RGI.042.23.2018/1: Zapytanie ofertowe - Wyłonienie 3 instruktorów/instruktorek do przeprowadzenia szkoleń w 7 modułach tematycznych realizowanych w ramach projektu pn.: „Rozwijamy kompetencje cyfrowe w Gminie Świlcza” współfinansowanego ze środków Unii Eu

  
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wyłonienie 3 instruktorów/instruktorek do przeprowadzenia szkoleń zgodnie ze scenariuszem szkoleniowym. Zamówienie obejmuje 7 modłów szkoleniowych podzielonych na 3 części, przy czym Zamawiający informuje, że oferty mogą być składane do każdej części, tzn. że jeden instruktor/instruktorka może prowadzić więcej niż 1 część zamówienia.